Continuarea studiilor

Reluarea studiilor după o eventuală întrerupere, la cerere, sau exmatriculare, respectiv continuarea studiilor desfășurate la o altă Universitate, la programul de studii Informatică se realizează conform procedurii de echivalare a situației școlare.

Calendarul depunerii cererilor (https://misn-b.spiruharet.ro/formulare-tipizate): 6 - 27 Septembrie 2021

Întrunirea Comisiei de echivalare: 28 Septembrie 2021

Avizarea fișelor de echivalare la nivelul Departamentului: 29 Septembrie 2021

Aprobarea fișelor și a cererilor de continuare de către Consiliul Facultății și Decan: 30 Septembrie 2021

Important!

0! Posibilități de plată a taxelor https://misn-b.spiruharet.ro/472-anunt-posibilitate-plata-online

1. Studenții care depun cereri vor prezenta și situația școlară, în original, pe ani de studii, emisă de Universitatea de la care provin.

2. Studenții vor prezenta, odată cu cererea, și fișele de disciplină/programele analitice pentru disciplinele promovate ce urmează a fi echivalate. Se va verifica numărul orelor de curs, seminar/laborator/proiect, numărul creditelor alocate, competențele dobândite precum și conținutul tematic.

3. Disciplinele se echivalează indiferent dacă au fost studiate ca discipline obligatorii, opționale sau facultative.

4. Pentru înmatriculare în an superior, trebuie acumulate minim 30 ECTS pentru fiecare din anii anteriori promovați cu discipline echivalate.

5. Disciplinele neacoperite prin transfer de credite se constituie ca diferențe în sarcina studentului, urmând ca acesta să obțină creditele aferente disciplinelor respective prin frecventarea și promovarea acestora, în plus față de activitățile curente.

 

 

Admitere 2021-2022

Metodologia de admitere - Informatică (3 ani) - Tehnologii Moderne în Ingineria Sistemelor Informatice (master, 2 ani).

Formular pentru preînscriere - Licenţă în Informatică (3ani) - Master în Informatică (2 ani).

Rezultate 2August 2021 - Admiși

Posibilități de plată a taxelor https://misn-b.spiruharet.ro/472-anunt-posibilitate-plata-online

Informatică (3ani) - Tehnologii Moderne în Ingineria Sistemelor Informatice (master, 2ani)

Planurile de învățământ aprobate începând cu candidații 2020-2021 se mențin și pentru candidații 2021-2022:

ANUNȚ - POSIBILITATE PLATA ONLINE

Studenţii Universităţii SPIRU HARET au posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină în următoarele moduri:

a). Prin intermediul modulului de plăţi online integrat în UMS, se pot efectua plăti accesând situația școlară la adresa: https://situatiescolara.spiruharet.ro

 Informaţii privind vizualizarea situaţiei şcolare şi a celei financiare

 b). Prin transfer bancar în unul din conturile:

      - RO08 RZBR 0000 0600 0466 9150 – Raiffeisen Bank

      - RO27 RNCB 0090 0136 1740 0001 – Banca Comercială Română

Taxele plătite prin transfer bancar se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii Spiru Haret şi apar în extrasul de cont. În acest sens, vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.

c). Cu cardul prin POS la casieriile Universitatii Spiru Haret.

d). În numerar la casieriile Universitatii Spiru Haret.

e). În numerar la ghișeele băncii Raiffeisen. Cei care aleg această modalitate de plată trebuie sa depună suplimentar suma de 15 lei, care reprezintă comisionul bancar retinut de bancă direct din suma depusă, în caz contrar vor rămâne cu restante la taxe.

Din 18.01.2021 incep evaluarile finale la disciplinele din sem. 1: Colocvii si Examene. Mult succes!

Accesul pe platforma Blackboard, in sesiunea centralizata, se face numai dacă taxa de şcolarizare este achitata conform contractului de studii.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Credite si diferente anul 3

Anunt pentru studentii anului III

Cerere pentru sustinere restante si/sau diferente

Examen de disertatie, sesiunea Februarie 2021

Sesiunea Februarie 2021 - Programarea probei (), Inscrieri (08-10 Februarie 2021) și Acte: fisier atasat

Fișa de înscriere: fișier atașat

Nota de lichidare: fișier atașat

Fișa ALUMNI: fișier atașat

Succes!

Examen de licenta, sesiunea Februarie 2021

Se pastreaza metodologia in vigoare (Metodologie proprie privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă şi disertaţie 2019-2020, sesiunile Iulie, Septembrie 2020, Februarie 2021, aprobată în Ședința Consiliului Facultății din data de 8.05.2020.)

Programare, Înscrieri (08-10.02.2021) și Acte necesare: fișier atașat

Fișa de înscriere: fișier atasat

Nota de lichidare: fișier atașat

Fișa ALUMNI: fișier atașat

Probele promovate in sesiunile Iulie, Septembrie raman valabile si pentru Sesiunea Februarie 2021. Se va achita taxa (pentru) si sustine proba nepromovata.

Evaluari pe parcurs - semestrul 1

Mult succes in pregatirea temelor, proiectelor si sustinerea evaluarilor pe parcurs. Planificarea sustinerii acestor evaluari este aici. Va recomandam sa utilizati ghidurile privind activitatea online.

Noul an de invățământ, în regim mixt, la Facultatea de Inginerie și Informatică

Dragi studenti, dragi masteranzi!

Dragi colegi cadre didactice!

Actualul context pandemic ne determina sa organizam online deschiderea anului universitar 2020-2021.

Acest eveniment, deosebit de important, va avea loc luni 05.10.2020 de la ora 10.00.

Programul evenimentului contine:

- 10-10.30: Cuvânt de deschidere (Mesajul Rectorului, Mesajul Decanului, alte mesaje)

- 10.30-11.00: Noutăţi privind activitatea didactică şi de cercetare (care sunt modificarile majore)

- 11.00 - 14.00 - Clarificări privind organizarea activităţilor (predare, evaluare, practica, proiecte informatice). Prezentarea se va face în ordinea: Masterat, Informatica anul III, Informatica anul II, Informatica anul I.

Luni 5.10.2020 nu se vor desfasura activitati didactice. Eliberarea carnetelor de student se va face incepand cu data de 6.10.2020, de catre secretariat.

Adresa la care vă așteptăm să intrați în direct cu noi este: http://meet.google.com/vsm-ppzi-ikt

Vă așteptăm și vă dorim un an universitar cu multă sănătate și plin de realizări!

============================================================================

Având în vedere legislația în domeniu, specificul domeniului INFORMATICĂ, precum și implicațiile generate de noul CORONA VIRUS, activitățile didactice specifice domeniului Informatică se vor desfășura în regim mixt, in timpul semestrului I, al anului universitar 2020-2021.

1. In tot semestrul, cursurile se vor desfășura ONLINE. Fiecare curs este prevăzut cu o evaluare pe parcurs, cu pondere de 10%, care se va susține prin intermediul platformei Blackboard, pe baza principiului "Evaluare cu cartea pe bancă - acces liber la orice resursă fizică sau digitală";

2. Disciplinele care sunt prevăzute cu seminar, au două evaluări pe parcurs, fiecare a 20% din nota finală. Fiecare evaluare se va susține online, fie prin test grilă, fie prin temă de creație (portofoliu). Se va utiliza platforma Blackboard in procesul de evaluare. Cele 12 săptămâni rămase vor fi organizate în sistem mixt, în funcție de disciplină, o parte online, iar o parte "face to face" (exerciții de sinteză, recapitulare care necesită interactivitate sporită). Calendarul fiecărei discipline va fi disponibil în prima săptămână a noului an universitar.

3. Disciplinele prevăzute cu laborator și proiect se vor desfășura în regim "față în față". Sunt de asemeanea prevăzute două evaluări pe parcurs, una se va putea susține online (folosind platforma Blackboard), cea de-a doua in regim interactiv - workshop (face to face  sau folosind platforma Google Meet). Calendarul activităților va fi anunțat din timp.

4. La masterat, cea mai mare parte a activităților se va desfășura online. La inceputul anului universitar va fi furnizat calendarul fiecărei discipline.

Facultatea promovează: principiul modularității, principiul centrării pe student, orientare pe proiecte și certificarea competențelor. 

Cei intârziaţi cu înscrierea în anul următor de studii sunt invitaţi urgent să se înscrie şi să semneze contractul. Mai sunt locuri la anul II şifoarte puţine la anul trei. Nu se face înscriere şi plasare în grupe de studiu fără contractarea studiilor.

Contracte de studii 2020-2021. Repetare, Reluare de studii, Admiterea la masterat

Pentru anul universitar 2020-2021 se mențin taxele din anul anterior, precum și repartizarea taxei de școlarizare în cele patru tranșe.

Înscrierea în anul superior de studii, semnarea contractului de studii și achitarea primei rate din taxa de școlarizare se vor realiza prioritar înainte de data de 20 Septembrie 2020. Folosiți sistemul UMS pentru achitarea primei rate. În perioada 21-25 Septembrie 2020 se vor definitiva grupele de studii, iar orarul activitatilor didactice in functie de grupele/subgrupele constituite va fi disponibil în perioada 28-30 Septembrie 2020. Rugăm studenții promovați în anul următor să urgenteze această activitate pentru a evita aglomerarea de la secretariat. Studenții care au deja acumulat minimul de credite sunt rugați să se înscrie în anul de studii superior începând cu 8 Septembrie 2020. Studenții care devin promovați cu credite după ultima sesiune de restanțe se vor înscrie în perioada 14-18 Septembrie 2020. Vă reamintim că în perioada 21-24 Septembrie 2020 se desfășoara examenele de finalizarea studiilor (licență, disertație). Licențiații care doresc să se înscrie la masterat pot depune documentele si semna contractul de studii în zilele de 28-29 Septembrie 2020.

Studentii din anul I care nu au promovat in anul II, NU pot repeta anul I. Acestia trebuie sa urmeze procedura de ADMITERE. Studentii care nu au promovat, cu credite, in anul superior, altii decat anul I, se pot (re)inscrie in acelasi an de studii pana cel mai tarziu pe 20 Septembrie 2020.

Studentii care in anii anteriori au intrerupt studiile si doresc sa continue trebuie sa obtina aviz favorabil de la comisia de echivalare pana pe data de 21 septembrie 2020. Solicitarea de continuare se trimite pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Se primesc cereri de continuare a studiilor de catre fosti studenti ai programelor de studii conexe organizate de alte universitati de stat/particulare (Matematica, Matematica-Informatica, Matematici aplicate, Informatica, Informatica aplicata, Calculatoare, Tehnologia informatiei, Automatica si informatica aplicata, Informatica economica). Solicitarea de continuare se trimite pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Comisia de echivalare trebuie sa aiba acces la situatia scolara eliberata de institutia organizatoare a programului de studii. Daca rezultatul stabilit de Comisia de echivalare este pozitiv atunci incheierea contractelor de studii trebuie realizata pana pe data de 24 Septembrie 2020. Alocarea locurilor se va face in ordinea solicitarii (daca raspunsul comisiei este pozitiv). 

Nu se accepta repetarea/continuare studiilor la masterat.

 

Admitere 2020

In perioada 1 - 10 Septembrie 2020 admiterea la programele de studii din domeniul INFORMATICA continua. Candidatii se preinscriu, primesc, prin e-mail, pachetul cu informatii despre admitere, iar daca opteaza pentru unul din programele noastre de studii, atunci trimit documentele in format digital, conform metodologiei specifice. În cazul deciziei ADMIS, dosarele de concurs (cu documentele in original) și contractul de studii se depun pe baza de programare până cel mai târziu pe data de 18 Septembrie 2020. Contactați secretariatul pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Metodologia de admitere - Informatică (3 ani) - Tehnologii Moderne în Ingineria Sistemelor Informatice (master, 2 ani).

Formular pentru preinscriere - Licenţă în Informatică (3ani) - Master în Informatică (2 ani).

Planuri de invatamant incepand cu anul universitar 2020-2021:

INFO2020