PREÎNSCRIERI

ANUNŢ - COMUNICARE
SUNT SCUTITE DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE PERSOANELE CARE SE PREÎNSCRIU PE SITE
ŞI DEPUN DOSARUL PÂNĂ LA 31 IULIE 2019 INCLUSIV.

Ultima oră!

Admitere 2019:

Prima sesiune - licență/master: 31 iulie 2019. Doar admișii din prima sesiune pot participa gratuit la "Școala Bobocului"! Din 2020, "Școala Bobocului" se va organiza, ca tabără de vară,  la SIBIU, cu Taxă!

A doua sesiune - licență/master: 10.09.2019. Fără boboceală. 12 ani de școală sunt mai mult, ca timp de joacă, dar mai puțin ca timp de candidat la informatică ! Școala bobocului te-ar fi putut ajuta. Acum este târziu! DRUM BUN! Din 11.09.2019 facem orarul!

 

Din 1.08.2019, admișii care doresc să participe la Școala Bobocului, vor achita, la casierie, echivalentul a 65 Euro (tip certificare MTA- Microsoft Technology Assosciates). În acest fel vor avea acces gratuit la materialele de certificare.

 CAMAI2019 poster
SACTC2019 poster
cover preinscrieri Buc Inginerie si informatica admitere metodologia

Licenta informatica Masterat TMISI

WEB2019
Workshop Studentesc - Istoria Matematicii

                                                                        Tematica și Bibliografia aferente ADMITERII la MASTER

Ghidul de studii al programului de studii universitare de masterat: Tehnologii Moderne în Ingineria Sistemelor Informatice

Examen de licență - 8 Iulie 2019 (proba 1), 10 Iulie 2019 (proba 2)

Examen de disertație - 9 Iulie 2019 (prezentarea și susținerea lucrării de disertație)

Workshop Studentesc - Matematici Aplicate

 

Vă informăm că aveţi posibilitatea achitării online a taxelor prin modulul integrat în UMS. Taxele pe disciplină (lucrări de laborator, credite şi diferenţe, etc.) achitate la casieriile Universităţii se consemnează în cererile depuse la secretariat înainte de efectuarea activităţilor. Plăţile online se pot efectua accesând situația școlară la adresa: https://situatiescolara.spiruharet.ro/ums/do/secure/inregistrare_user.

Facebook    <<<<<<  linkedin   >>>>>      Twitter    >>>>>      You Tube