Ultimele zile de înscrieri cu prezentarea dosarului!

 Informatică - Licență

 INSTA LICENTA BUCURESTI Informatică

Număr de locuri: 100

Forma de învățământ: IF (Învățământ cu frecvență)

Acreditat - ultima vizită ARACIS - 2018

Ghid de studii, Taxe. Structura anului universitar, Burse

Regulament privind admiterea - Licență 

Preînscriere online Continuăm preînscrierile. Începând cu 1.08.2023 se va achita taxa de înscriere la admitere de 250 lei în momentul depunerii dosarului fizic de către toți cei declarați admiși, indiferent de data preînscrierii. Taxa se achită la casierie.

Metodologie de admitere

Se studiază Informatică

 Tehnologii Moderne în Ingineria Sistemelor Informatice - Master

 INSTA MASTERAT BUCURESTI Informatică

Număr de locuri: 50

Forma de învățământ: IF (Învățământ cu frecvență)

Acreditat - ultima vizită ARACIS - 2021

Regulament privind admiterea - Masterat

Preînscriere online Continuăm preînscrierile. Începând cu 1.08.2023 se va achita taxa de înscriere la admitere de 250 lei în momentul depunerii dosarului fizic de către toți cei declarați admiși, indiferent de data preînscrierii. Taxa se achită la casierie.

Metodologie de admitere

Se studiază Informatică - TMISI

 Domeniul INFORMATICĂ

Ultima oră

Examen de licență

Examen de disertație

Procedura de evaluare a rezultatelor învățării

Examene (Restanțe, credite și diferențe) - Informatică

Examene (Restante, credite) - Master

 

Burse pentru studii

HG 118/8.02.2023 - privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare

Program international de burse oferit de KSA Busan - anunt

Burse în străinătate - Oferte

Bursa "V.Pârvan și N.Iorga” - Descriere, documente, competiții deschise

Bursa "Acord Bilateral" - Descriere, documente, competiții deschise

Bursele de la Institutul Universitar European de la Florența - Programe de studii

Regulament pentru acordarea burselor - link

Deschiderea anului universitar 2022-2023

Deschiderea anului universitar pentru domeniul Informatică va avea loc în ziua de 3 Octombrie 2022, ora 10.00.

Evenimentul se va desfășura cu prezență fizică în campusul din strada Fabricii nr 46G (sector 6, București), clădirea C, sala 201.

Bun venit în noul an universitar. Succes deplin profesional și  personal!

Structura activităților didactice și de cercetare - fișier atașat

Reluări/Continuări de studii în anul universitar 2022-2023

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, în baza procedurii privind echivalarea situaţiei şcolare a studenţilor aprobată de Senatul Universităţii Spiru Haret, precum şi a Hotărârii Consiliului Facultăţii, cererile de reluări/continuări studii şi cele ale studenților care solicită mobilități definitive la Facultatea de Inginerie și Informatică, se depun la secretariatul facultății în perioada 19-22 septembrie 2022, însoțite de situația şcolară în original, de fişele de disciplină/programele analitice, precum și de dovada plăţii taxei aferente.

Procedura echivalării situației școlare - fișier atașat

Admitere 2022

 Informatică - Licență

 post fb USH Admitere Informatică Bucuresti Licenta

Număr de locuri: 100

Forma de învățământ: IF (Învățământ cu frecvență)

Acreditat - ultima vizită ARACIS - 2018

Metodologie de admitere

Se studiază Informatică

 Tehnologii Moderne în Ingineria Sistemelor Informatice - Master

 post fb USH Admitere Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice Bucuresti Master

Număr de locuri: 50

Forma de învățământ: IF (Învățământ cu frecvență)

Acreditat - ultima vizită ARACIS - 2021

Metodologie de admitere

Se studiază Informatică - TMISI

 Domeniul INFORMATICĂ

Ultima oră

Examen de licență

Examen de disertație

Procedura de evaluare a rezultatelor învățării

 

Ajutor financiar pentru achiziția unui calculator

Cei interesați pot depune cereri, în condițiile legii:

Adresa ME 35/E/DGIU / privind calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achiziționării de calculatoare pentru 2022

Cadrul legislativ care se aplică

Activitati didactice in regim ONLINE

Cursurile si orele de aplicatii se vor desfasura ONLINE in sistem Videoconferinta (Google Meet) cu seminarii/laboratoare adaptate si bazate pe platforme virtuale. Linkurile de conectare le veti primi direct de la titularii activitatilor didactice prin intermediul serverelor la care veti fi conectati.

Pentru activitati asincrone si acces la materiale didactice veti folosi platforma Blackboard (http://www.spiruharet.ro/data/2014/09/gbb.pdfhttps://ush.blackboard.com/), respectiv biblioteca virtuala (https://misn-b.spiruharet.ro/informatica/info-biblioteca-virtuala). 

Pentru informatii privind grupele si subgrupele va rugam sa folositi UMS. 

Mult succes!

ANUNȚ - POSIBILITATE PLATA ONLINE

Studenţii Universităţii SPIRU HARET au posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină în următoarele moduri:

a). Prin intermediul modulului de plăţi online integrat în UMS, se pot efectua plăti accesând situația școlară la adresa: https://situatiescolara.spiruharet.ro

 Informaţii privind vizualizarea situaţiei şcolare şi a celei financiare

 b). Prin transfer bancar în unul din conturile:

      - RO08 RZBR 0000 0600 0466 9150 – Raiffeisen Bank

      - RO27 RNCB 0090 0136 1740 0001 – Banca Comercială Română

Taxele plătite prin transfer bancar se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii Spiru Haret şi apar în extrasul de cont. În acest sens, vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.

c). Cu cardul prin POS la casieriile Universitatii Spiru Haret.

d). În numerar la casieriile Universitatii Spiru Haret.

e). În numerar la ghișeele băncii Raiffeisen. Cei care aleg această modalitate de plată trebuie sa depună suplimentar suma de 15 lei, care reprezintă comisionul bancar retinut de bancă direct din suma depusă, în caz contrar vor rămâne cu restante la taxe.

Evaluari pe parcurs - semestrul 1

Mult succes in pregatirea temelor, proiectelor si sustinerea evaluarilor pe parcurs. Planificarea sustinerii acestor evaluari este aici. Va recomandam sa utilizati ghidurile privind activitatea online.