BRexit is not ROcking! Ochii mari!

Dupa expirarea perioadei de tranziţie (31 decembrie 2020) si pana la incheierea unui eventual acord comercial, CETĂȚENII DIN REGATUL UNIT SUNT CONSIDERAȚI, IN RAPORT CU STATELE MEMBRE ALE UE, CETĂȚENI TERTI.

Daca aveti prieteni, rude etc. nu uitati de mesajul  https://londra.mae.ro/node/2171

O perioada buna inca exista deschidere: Cetățenii români pot călători în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord fără viză, în baza pașaportului sau a cărții de identitate (cel puțin până la data de 31 decembrie 2020) aflate în curs de valabilitate.

Pe durata perioadei de tranziție, drepturile cetăţenilor europeni  vor fi neschimbate, garantate şi protejate, cu condiția să se fi stabilit în Marea Britanie până la 31 decembrie 2020.

Mult succes in sesiunile de examene (curente, precum si credite si diferente pentru anii terminali)!

Vă informăm că planificarea examenelor pentru sesiunea 20 ianuarie – 07 februarie 2020 este afișată pe site și la avizierul facultății. Vă reamintim că participarea la examene este permisă pe baza actului de identitate și a carnetului de student (valabile/ vizate pentru anul 2019/2020) conform planificării și cu îndeplinirea prevederilor art. 20 (1) din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților pentru anul universitar 2019-2020. La cele mai multe discipline ponderea notei de la examenul final este de 50%. La FII nota finala, la majoritatea disciplinelor, se calculeaza folosind formula:

Nf=(10%E1+20%E2+20%E3+50%(C/E))

unde: E1 - este nota de la evaluarea programata la curs  (caracter teoretic); E2 - este nota obtinuta la evaluarea activitatilor practice (seminar, laborator) pana la mijlocul semestrului, E3 - este nota obtinuta la evaluarea activitatilor practice (seminar, laborator) din a doua parte a semestrului, iar C/E inseamna nota obtinuta la Colocviu (sustinut in ultimele 2 saptamani de activitate didactica) sau la Examenul din sesiunea programata conform Structurii Anului Universitar.

Examene de finalizare a studiilor - Sesiunea Februarie 2020

Graduation   

Examen de licență

Examen de disertație

Teme si proiecte de laborator 2019-2020

In atentia studentilor de la programul de studii INFORMATICA (https://spiruharet.ro/data/2018/11/regulament_2018_2019.pdf)!

LabInfo

Workshop - Baze de date, ediția a III-a

Pentru înregistrare folosiți linkul:

https://docs.google.com/document/d/1rfUCbCj0HKTeSKeC9Py3DQ6QtZCOrCdiPSCwd4ccSTY/edit#

BD2019ed3

Licenta - Repartizarea studenților din oficiu

În ședința sa din 10 Decembrie 2019, Consiliul Facultății de Inginerie și Informatică va aproba repartizarea din oficiu, la coordonatorii de licență care mai au locuri, a studenților care nu au depus cereri și planuri de lucru conform metodologiei:

https://misn-b.spiruharet.ro/images/secretariat/secretariat-mate-info/informatica/examen-licenta/2019-2020/Metodologie-finalizarea-studiilor-INFORMATICA_licenta_master_2020.pdf

Vă reamintim că, pentru a deveni absolvenți, trebuie promovate disciplinele (ce sunt obligatorii, au credite asociate și timp de pregătire prevăzut în planul de învățământ) : Proiect, Elaborarea lucrării de licență.

Programul DiscoverEU

Pentru cei interesați! Solicitările se pot depune până pe 28 noiembrie 2019, ora 12.00. Mai multe detalii: aici.

Legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport

Legitimațiile se eliberează conform programului - fișier atașat

Calendarul evaluărilor pe parcurs

Datele efective de susținere a evaluărilor se stabilesc de comun acord între studenți și cadrele didactice responsabile de cursuri, seminarii, laboratoare și proiecte în primele două săptămâni ale fiecărui semestru, se comunică la secretariat și se afișează la avizier și pe situl facultății.

Calendarul cadru este disponibil aici: https://misn-b.spiruharet.ro/informatica/info-anunturi/422-grupe-2019-2020

ANUNT PRIVIND INSCRIEREA SI ADMITEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA.

Pentru mai multe detalii accesati site-ul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) - dppd.spiruharet.ro