Practica se poate desfăşura prin
--- program ERASMUS (internship european), contact prof. dr.  Dumitru Dan.  Evaluarea se face pe baza documentului ERASMUS.
--- Conventie de practica cu angajatori (conform regulament, vedeti link), se desfasoara practica, se intocmeste caiet de practica, se obține atestat de practica
--- Practica in facultate (cerere pentru desfășurare in facultate, nu exista sablon). Se va aborda un proiect informatic, se va întocmi caiet de practica.
Colocviul de practică va echivala certificatul ERASMUS si va evalua documentele de practica. Titularul disciplinei. Prof. univ. dr. Duda Gheorghe

Regulament:

https://misn-b.spiruharet.ro/images/secretariat/secretariat-mate-info/PRACTICA/R_practica_studentilor.pdf