Examen de disertație 2018-2019

================   Sesiunea Iulie 2019 =======================

Sesiunea Iulie 2019 - Lista masteranzilor care vor prezenta lucrarea de disertație

Sesiunea Iulie 2019 - Programarea probei (9 iulie), Inscrieri (24-27 iunie), Acte: fișier atașat

Fișa de înscriere: fișier atașat

Nota de lichidare: fișier atașat

Fișa ALUMNI: fișier atașat

========================================================

Metodologie 2019: fișier atașat

========================================================

Masteranzii vor depune un proiect al lucrării de disertație, la cadrul didactic îndrumător, în săptămâna 18-23 Februarie 2019.  In ședința Biroului Consiliului Facultății din luna Februarie, proiectele de disertație vor fi supuse avizării. Acestea vor fi puse în practică, în cursul semestrului al doilea și vor fi finalizate înainte de sesiunea de examene din vara anului 2019. În planul de învățământ este prezentă ca disciplină cu puncte de credit asociate "Elaborarea lucrării de disertație". În plus, mai aveți două discipline de sprijin: Proiect tehnologic inovativ și Practia de specialitate.

Structura proiectului de lucrare de disertație (minim 4 pagini) este:

1. Titlul inițial

2. Scurtă demonstrare a încadrării temei propuse în domeniul Informatică. Nu se admit teme nerelevante.

3. Stadiul actual (teoretic/tehnologic) al cunoașterii în domeniul temei. Masterandul trebuie să facă dovada cunoașterii de concepte/algoritmi și tehnologii pe care le utilizează în implementarea efectivă a proiectului tehnologic inovativ.

4. Obiective și activități ale programului de lucru privind elaborarea lucrării de disertație și plan de lucru cu verificare a îndeplinirii etapelor (cel puțin 2 activități vor fi evaluate pe parcursul elaborării lucrării de disertație).

5. Preocupări existente ale masterandului în domeniul temei de disertație. Un portofoliu personal în domeniul temei propuse reprezintă un avantaj.

6. Literatura (Bibliografia) de referință în domeniul temei. Masterandul și îndrumătorul trebuie să demonstreze că au resurse bibliografice suficiente pentru finalizarea temei de disertație.

Examen de disertatie Iulie/Septembrie 2018, Februarie 2019

============== METODOLOGIE 2018 ===================

Metodologia de finalizare a studiilor la programul de masterat

 

============== FEBRUARIE 2019 ====================

Sesiunea Februarie 2019 - Planificarea susținerii lucrării de disertație (12.02.2019): se va afisa

Sesiunea Februarie 2019 - Programare, Inscrieri, Acte: fișier atașat

Fișa de înscriere: fișier atașat

Nota de lichidare: fișier atașat

Fișa ALUMNI: fișier atașat

 

============== SEPTEMBRIE 2018 ====================

Sesiunea Septembrie 2018 - Planificarea susținerii lucrării de disertație (25.09.2018): fișier atașat

Sesiunea Septembrie 2018 - Programare, Inscrieri, Acte: fișier atașat

Fișa de înscriere: fișier atașat

Nota de lichidare: fișier atașat

Fișa ALUMNI: fișier atașat

 

============== IULIE 2018 ===========================

Sesiunea Iulie 2018 - Planificarea susținerii lucrării de disertație: fișier atașat

Sesiunea Iulie 2018 - Programare, Inscrieri, Acte: fișier atașat

Fișa de înscriere: fișier atașat

Nota de lichidare: fișier atașat

Fișa ALUMNI: fișier atașat

Examen de disertație - Februarie 2018

Programul de studii - Tehnologii Moderne în Ingineria Sistemelor Informatice

Examen de disertație - Sesiunea Februarie 2018

Tabel nominal cu înscrișii la Examenul de disertație - Proba Prezentarea și susținerea lucrării de disertație. Programare.

Rezultate finale

Programarea examenului de disertație [Data susținerii]. Alte informații utile

Fișa de înscriere

Fișa ALUMNI

Nota de lichidare

 

 

 

Examen de disertatie Iulie 2017

Metodologia de finalizare a studiilor 2016-2017.

Disertatie: an terminal 2016-2017

Redactare Ghid pentru redactarea şi evaluarea lucrării de masterat
fisier atasat
Indrumare
Lista cadrelor didactice indrumatoare:
Prof. univ. dr. (Membru corespondent al Academiei Romane) Ioan Tomescu
Prof. emerit univ. dr. Horia Georgescu
Prof. univ. dr. Gheorghe Duda
Prof. univ. dr. Grigore Albeanu
Conf. univ. dr. Iacob Nicoleta
Conf. univ. dr. Ioan Rodica
Lector univ. dr. Dana Vilcu
Lector. univ. dr. Mihail Cherciu
Lector univ. dr. Raul Serban
Tipul 1 Structura lucrarilor de disertatie in Informatica (1):
1. Introducere
2. Aspecte teoretice
3. Aspecte tehnologice
4. Proiect informatic
4.1 Descrierea cerintelor
4.2 Proiectarea aplicatiei
4.3 Implementarea si testarea aplicatiei
4.4 Validarea aplicatiei
4.5 Exemple de utilizare
5. Concluzii
Bibliografie
Anexe
Tipul 2 Structura lucrarilor de disertatie in Informatica (2):
1. Introducere
2. Metode/Algoritmi I
3. Metode/Algoritmi II ...
4. Tehnologii informatice
5. Sistem software demonstrativ
5.1 Schema de ansamblu
5.2 Interfata grafica
5.3 Exemple de utilizare
6. Concluzii
Bibliografie
Anexe