================   Sesiunea Februarie 2020 =======================

Sesiunea Februarie 2020 - Lista masteranzilor care vor prezenta lucrarea de disertație

Sesiunea Februarie 2020 - Programarea probei (11 Februarie), Inscrieri (3-5 Februarie), Acte: fișier atașat

Fișa de înscriere: fișier atașat

Nota de lichidare: fișier atașat

Fișa ALUMNI: fișier atașat

================   Sesiunea Septembrie 2019 =======================

Sesiunea Septembrie 2019 - Lista masteranzilor care vor prezenta lucrarea de disertație

Sesiunea Septembrie 2019 - Programarea probei (24 Septembrie), Inscrieri (16-18 septembrie), Acte: fișier atașat

Fișa de înscriere: fișier atașat

Nota de lichidare: fișier atașat

Fișa ALUMNI: fișier atașat

================   Sesiunea Iulie 2019 =======================

Sesiunea Iulie 2019 - Lista masteranzilor care vor prezenta lucrarea de disertație

Sesiunea Iulie 2019 - Programarea probei (9 iulie), Inscrieri (24-27 iunie), Acte: fișier atașat

Fișa de înscriere: fișier atașat

Nota de lichidare: fișier atașat

Fișa ALUMNI: fișier atașat

========================================================

Metodologie 2019: fișier atașat

========================================================

Masteranzii vor depune un proiect al lucrării de disertație, la cadrul didactic îndrumător, în săptămâna 18-23 Februarie 2019.  In ședința Biroului Consiliului Facultății din luna Februarie, proiectele de disertație vor fi supuse avizării. Acestea vor fi puse în practică, în cursul semestrului al doilea și vor fi finalizate înainte de sesiunea de examene din vara anului 2019. În planul de învățământ este prezentă ca disciplină cu puncte de credit asociate "Elaborarea lucrării de disertație". În plus, mai aveți două discipline de sprijin: Proiect tehnologic inovativ și Practia de specialitate.

Structura proiectului de lucrare de disertație (minim 4 pagini) este:

1. Titlul inițial

2. Scurtă demonstrare a încadrării temei propuse în domeniul Informatică. Nu se admit teme nerelevante.

3. Stadiul actual (teoretic/tehnologic) al cunoașterii în domeniul temei. Masterandul trebuie să facă dovada cunoașterii de concepte/algoritmi și tehnologii pe care le utilizează în implementarea efectivă a proiectului tehnologic inovativ.

4. Obiective și activități ale programului de lucru privind elaborarea lucrării de disertație și plan de lucru cu verificare a îndeplinirii etapelor (cel puțin 2 activități vor fi evaluate pe parcursul elaborării lucrării de disertație).

5. Preocupări existente ale masterandului în domeniul temei de disertație. Un portofoliu personal în domeniul temei propuse reprezintă un avantaj.

6. Literatura (Bibliografia) de referință în domeniul temei. Masterandul și îndrumătorul trebuie să demonstreze că au resurse bibliografice suficiente pentru finalizarea temei de disertație.