Decan: Prof. univ. dr. Grigore Albeanu; -> g.albeanu.mi[at]spiruharet.ro  
Director de departament: Conf univ. dr. Nicolae Cruceru; -> n.cruceru.geo[at]spiruharet.ro  

Programul audientelor conducerii

Semestrul 1 2017-2018

Semestrul 2 2017-2018

Consiliul facultăţii

1. Prof. univ. dr. Grigore Albeanu - Decan

2. Conf. univ. dr. Niculae Cruceru - Director de departament

3. Conf. univ. dr. Nicoleta Magdalena Iacob - membru

4. Moldoveanu Ion Vlad - student Informatică (anul 3) - membru

5. Buzatu Cătălin Adrian - student Informatică  (anul 2 )- membru

Regulamentul de functionare al CF

Consiliul departamentului

1. Conf. univ. dr. Niculae Cruceru - Director de departament

2. Conf. univ. dr. Rodica Ioan - membru

3. Lect. univ. dr. Dana Mihaela Vîlcu - membru

 Regulamentul de functionare al CD

 

Senatul Universității Spiru Haret

1. Grigore Albeanu, membru, cadru didactic

2. Balaurea Robert, membru, student - informatică, anul 2