Decan: Prof. univ. dr. Grigore Albeanu; -> g.albeanu.mi[at]spiruharet.ro  
Director de departament: Conf univ. dr. Iacob Nicoleta; -> n.iacob.mi[at]spiruharet.ro  

Programul audiențelor conducerii

Decan, Miercuri 11.00 - 12.00, Joi 11.00 - 12.00

Director de departament, Miercuri 10.00-12.00

 

Consiliul facultăţii

1. Prof. univ. dr. Grigore Albeanu - Decan

2. Conf. univ. dr. Nicoleta Magdalena Iacob - Director de departament

3. Conf univ. dr. Mihăilescu Marius Iulian - membru

4. Bunica S. Simona-Gabriela - student Informatică  (anul 2) - membru

5. Bucureșteanu V. Andrei-Cristian - student Informatică  (anul 3) - membru

Regulament de funcționare a facultății

 

Consiliul departamentului

1. Conf. univ. dr. Iacob Nicoleta - Director de departament

2. Conf. univ. dr. Rodica Ioan - membru

3. Lector universitar dr. Stancu Ana-Maria Ramona - membru

Regulament de functionare a departamentului

 

Senatul Universității Spiru Haret

1. Prof. univ. dr. Grigore ALBEANU, membru, cadru didactic

2. Calotă Silviu, membru, student masterand - Tehnologii Moderne în Ingineria Sistemelor Informatice, anul 1