Comisia COCC - Indrumatori de an 2021-2022

Informatica - Studii universitare de licenta

Anul 1 - Lector univ. dr. Poienariu Mihaela

Anul 2 - Conf. univ. dr. Iacob Nicoleta

Anul 3 - Lector univ. dr. Stefan Cristian

Informatica - Studii universitare de masterat

Anul 1 - Conf univ. dr. Dumitru Dan

Anul 2 - Prof, un iv. dr. Albeanu Grigore

Comisia de audit intern al calității 2020-2021

Structura comisiei

Plan de activitate

 

Comisia de evaluare și asigurare a calității 2020-2021

Structura comisiei

Plan de activitate

Evaluarea mediului de învățare, licență, sem 1, sem 2

Evaluarea mediului de învățare, master, sem 1, sem 2

Comisia de audit intern al calității 2019-2020

Structura comisiei

Plan de activitate

Raport de misiune 1

Raport anual

 

 

Comisia de evaluare și asigurare a calității 2019-2020

Componența comisiei

Plan de activitate

Raport anual

Evaluarea mediului de învățare - licență, sem 1, sem 2

Evaluarea mediului de învățare - master, sem 1, sem 2

Comisia de audit intern al calitatii 2017-2018

Componenta comisiei

Plan de activitate

Raport de activitate pe anul 2017-2018

Comisia de evaluare și asigurare a calității 2017-2018

Componenta comisiei

Plan de activitate

Raport de activitate pe anul 2017-2018

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți: Geografie, Informatică

Evaluarea satisfacției studenților: Geografie, Informatică

Rezultatele evaluării multicriteriale

 

Comisia de audit intern al calitatii 2016-2017

Componenta comisiei

Plan de activitate

Raport de activitate pe anul 2016-2017