Comisia COCC - Indrumatori de an 2022-2023

Informatica - Studii universitare de licenta

Anul 1 - Lector univ. dr. Poienariu Mihaela

Anul 2 - Conf. univ. dr. Iacob Nicoleta

Anul 3 - Conf. univ. dr. Mihăilescu Marius

Informatica - Studii universitare de masterat

Anul 1 - Conf univ. dr. Dumitru Dan

Anul 2 - Prof. univ. dr. Albeanu Grigore

Comisia COCC - Indrumatori de an 2021-2022

Informatica - Studii universitare de licenta

Anul 1 - Lector univ. dr. Poienariu Mihaela

Anul 2 - Conf. univ. dr. Iacob Nicoleta

Anul 3 - Lector univ. dr. Stefan Cristian

Informatica - Studii universitare de masterat

Anul 1 - Conf univ. dr. Dumitru Dan

Anul 2 - Prof. univ. dr. Albeanu Grigore

Comisia de audit intern al calitatii 2017-2018

Componenta comisiei

Plan de activitate

Raport de activitate pe anul 2017-2018

Comisia de evaluare și asigurare a calității 2017-2018

Componenta comisiei

Plan de activitate

Raport de activitate pe anul 2017-2018

Evaluarea cadrelor didactice de către studenți: Geografie, Informatică

Evaluarea satisfacției studenților: Geografie, Informatică

Rezultatele evaluării multicriteriale

 

Comisia de audit intern al calitatii 2016-2017

Componenta comisiei

Plan de activitate

Raport de activitate pe anul 2016-2017

Comisia de audit intern al calitatii 2015-2016

Componenta comisiei

Plan de activitate

Raport de activitate pe anul 2015-2016