Departamentul de Inginerie și Informatica (DII) a luat fiinta in anul 2018, luna octombrie, ca urmare a aprobării Senatului Universității Spiru Haret.

Director Departament:
Conf.univ.dr. Iacob Nicoleta

Membri în Consiliul Facultății 2019-2023:

1. Prof. univ. dr. Albeanu Grigore
2. Conf. univ. dr. Iacob Nicoleta
3. Lector univ. dr. Stefan Cristian
4. Student Informatică Furtună Ștefan Constantin
5. Student informatica Vulpescu Alexandru Bogdan

Membri în Consiliul Departamentului 2019-2023:
1. Conf. univ. dr. Iacob Nicoleta
2. Conf. univ. dr. Ioan Rodica
3. Conf. univ. dr. Dumitru Dan

Regulamentul de functionare al CD 2019