Departamentul de Inginerie și Informatica (DII) a luat fiinta in anul 2018, luna octombrie, ca urmare a aprobării Senatului Universității Spiru Haret și organizează programe de studii în domeniul Informatică:

- Informatică IF, studii universitare de licență, 3 ani, 180 credite transferabile

- Tehnologii Moderne în ingineria sistemelor informatice IF, studii universitare de master, 2 ani, 120 credite transferabile.

Director Departament:
Conf.univ.dr. Iacob Nicoleta

Membri în Consiliul Facultății 2023-2024:

1. Prof. univ. dr. Albeanu Grigore
2. Conf. univ. dr. Iacob Nicoleta
3. Conf. univ. dr. Mihăilescu Marius
4. Student Informatică Bunica Simona
5. Student informatica Bucureșteanu Andrei

Membri în Consiliul Departamentului 2019-2023:
1. Conf. univ. dr. Iacob Nicoleta
2. Conf. univ. dr. Ioan Rodica
3. Conf. univ. dr. Stancu Ramona