================   Sesiunea Februarie 2021  =======================

Rezultate: fisier atasat

Link GoogleMeet  meet.google.com/tvs-ikqx-okz

Lista masteranzilor care vor prezenta lucrarea de disertație - fisier afisat

Precizari generale privind modul de desfășurare a probei "Prezentarea și susținerea lucrării de disertație" - fișier atașat

Linkul videoconferintei pentru prezentarea si sustinerea lucrarii de disertatie: meet.google.com/tvs-ikqx-okz

Sesiunea Februarie 2021 - Programarea probei (16.02.2021, interval orar 9.00-10.00), Inscrieri (08-10 Februarie 2021) și Acte: fisier atasat

Fișa de înscriere: fișier atașat

Nota de lichidare: fișier atașat

Fișa ALUMNI: fișier atașat

================   Sesiunea Septembrie 2020 =======================

Rezultate: fisier atasat

Link GoogleMeet  http://meet.google.com/eby-pted-tho

Sesiunea Septembrie 2020 - Lista masteranzilor care vor prezenta lucrarea de disertație

Precizari generale privind modul de desfășurare a probei "Prezentarea și susținerea lucrării de disertație" - fișier atașat

Linkul videoconferintei pentru prezentarea si sustinerea lucrarii de disertatie: meet.google.com/eby-pted-tho

Sesiunea Septembrie 2020 - Programarea probei (22 Septembrie 2020, interval orar 9.00-13.00), Inscrieri (14-16 Septembrie 2020) și Acte: fișier atașat

Fișa de înscriere: fișier atașat

Nota de lichidare: fișier atașat

Fișa ALUMNI: fișier atașat

================   Sesiunea Iulie 2020 =======================

Examen de disertatie, Iulie 2020 - Rezultate

Precizari generale privind modul de desfășurare a probei "Prezentarea și susținerea lucrării de disertație" - fișier atașat 

Link Google MEET

Sesiunea Iulie 2020 - Lista masteranzilor care vor prezenta lucrarea de disertație - fişier ataşat

Sesiunea Iulie 2020 - Programarea probei (7 iulie, interval orar 9.00-13.00), Inscrieri (22-25 iunie) și Acte: fișier atașat

Fișa de înscriere: fișier atașat

Nota de lichidare: fișier atașat

Fișa ALUMNI: fișier atașat

==========================================

Metodologie 2020 - iulie+septembrie

Ghid pentru redactarea lucrării de disertație

==========================================

Masteranzii vor depune un proiect al lucrării de disertație, la cadrul didactic îndrumător, în perioada 7-25 Octombrie 2019.  In ședința Biroului Consiliului Facultății din luna Noiembrie, proiectele de disertație vor fi supuse avizării. Acestea vor fi puse în practică, în cursul semestrului I si II și vor fi finalizate înainte de sesiunea de examene din vara anului 2020. În planul de învățământ este prezentă ca disciplină cu puncte de credit asociate "Elaborarea lucrării de disertație". În plus, mai aveți două discipline de sprijin: Proiect tehnologic inovativ și Practia de specialitate.

Structura proiectului de lucrare de disertație (minim 4 pagini) este:

1. Titlul inițial

2. Scurtă demonstrare a încadrării temei propuse în domeniul Informatică. Nu se admit teme nerelevante.

3. Stadiul actual (teoretic/tehnologic) al cunoașterii în domeniul temei. Masterandul trebuie să facă dovada cunoașterii de concepte/algoritmi și tehnologii pe care le utilizează în implementarea efectivă a proiectului tehnologic inovativ.

4. Obiective și activități ale programului de lucru privind elaborarea lucrării de disertație și plan de lucru cu verificare a îndeplinirii etapelor (cel puțin 2 activități vor fi evaluate pe parcursul elaborării lucrării de disertație).

5. Preocupări existente ale masterandului în domeniul temei de disertație. Un portofoliu personal în domeniul temei propuse reprezintă un avantaj.

6. Literatura (Bibliografia) de referință în domeniul temei. Masterandul și îndrumătorul trebuie să demonstreze că au resurse bibliografice suficiente pentru finalizarea temei de disertație.

===========================================