Informatică - Licență

 INSTA LICENTA BUCURESTI Informatică

Număr de locuri: 100

Forma de învățământ: IF (Învățământ cu frecvență)

Acreditat - ultima vizită ARACIS - 2018

Regulament privind admiterea - Licență 

Preînscriere online

Metodologie de admitere

Se studiază Informatică

 Tehnologii Moderne în Ingineria Sistemelor Informatice - Master

 INSTA MASTERAT BUCURESTI Informatică

Număr de locuri: 50

Forma de învățământ: IF (Învățământ cu frecvență)

Acreditat - ultima vizită ARACIS - 2021

Regulament privind admiterea - Masterat

Preînscriere online

Metodologie de admitere

Se studiază Informatică - TMISI

 Domeniul INFORMATICĂ

Ultima oră

Examen de licență

Examen de disertație

Procedura de evaluare a rezultatelor învățării