Informatică - Licență

 INSTA LICENTA BUCURESTI Informatică

Număr de locuri: 100

Forma de învățământ: IF (Învățământ cu frecvență)

Acreditat - ultima vizită ARACIS - 2018

Ghid de studii, Taxe. Structura anului universitar, Burse

Regulament privind admiterea - Licență 

Preînscriere online Continuăm preînscrierile. Începând cu 1.08.2023 se va achita taxa de înscriere la admitere de 250 lei în momentul depunerii dosarului fizic de către toți cei declarați admiși, indiferent de data preînscrierii. Taxa se achită la casierie.

Metodologie de admitere

Se studiază Informatică

 Tehnologii Moderne în Ingineria Sistemelor Informatice - Master

 INSTA MASTERAT BUCURESTI Informatică

Număr de locuri: 50

Forma de învățământ: IF (Învățământ cu frecvență)

Acreditat - ultima vizită ARACIS - 2021

Regulament privind admiterea - Masterat

Preînscriere online Continuăm preînscrierile. Începând cu 1.08.2023 se va achita taxa de înscriere la admitere de 250 lei în momentul depunerii dosarului fizic de către toți cei declarați admiși, indiferent de data preînscrierii. Taxa se achită la casierie.

Metodologie de admitere

Se studiază Informatică - TMISI

 Domeniul INFORMATICĂ

Ultima oră

Examen de licență

Examen de disertație

Procedura de evaluare a rezultatelor învățării

Examene (Restanțe, credite și diferențe) - Informatică

Examene (Restante, credite) - Master