Sesiunea de vara 2017-2018

Anul 1

Anul 2 

Anul 3

Credite si diferente anul 3

Restante anul 3

Sesiune finala anul 3

Anunt important pentru anul III

Cerere susținere restanțe/diferențe

Verificati periodic planificarea examenelor. Mai pot aparea modificari.

Rezultate la examenul de Fundamentele algebrice ale informaticii

Au fost afisate rezultatele fnale la examenul de Fundamentele algebrice ale informaticii din 30 Martie 2018 la avizierul facultatii si pe platforma BB la sectiunea anunturi.

Au fost depuse contestatii. Rezultatele sunt afisate mai jos.

Tabel note contestatii

Alegerea disciplinelor opționale / facultative pentru anul universitar 2018-2019

Alegerea disciplinelor opționale / facultative

Studenții înmatriculați la programul de studii Informatică trebuie să aleagă câte o disciplină din fiecare pachet de cursuri opționale. De asemenea, doritorii se pot înscrie la discipline facultative (250lei/disciplină, Se emit certificate de absolvire pentru studenții care susțin și proba de verificare). O disciplină facultativă se organizează cu minimum 30 de studenți.

Actualii studenți de anul I (2017-2018) vor depune cereri pentru alegerea disciplinelor opționale/facultative din anul II (2018-2019).

Actualii studenți de anul II (2017-2018) vor depune cereri pentru alegerea disciplinelor opționale/facultative din anul III (2018-2019).

Cei admiși în sesiunile de admitere iulie-septembrie 2018 vor depune cereri pentru alegerea disciplinelor opționale/facultative din anul I (2018-2019).

Termene de depunere a cererilor:

- 30 Aprilie 2018 (pentru actualii studenți de anul 1, respectiv anul 2).

- În 10 zile de la afișarea rezultatelor de admitere, pentru viitorii studenți de anul 1.

Formulare/Cereri 2018-2019:

Discipline opționale / facultative din anul 1

Discipline opționale / facultative din anul 2

Discipline opționale / facultative din anul 3

 

Examen la disciplina "Fundamentele algebrice ale informaticii"

Metodologia de organizare și desfășurare

Data: 30 Martie 2018, Vineri

Locația: Clădirea C, etajul 1, Sala 105

Ora începerii probei: 10.00

Ora prezentării la examen: 9.30

Sesiunea de Iarna 2017-2018

Studentii pentru care materialul atasat prezinta interes sunt invitati sa se prezinte la examen conform rezolutiei conducerii universitatii.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Credite si diferente

Cerere pentru susținerea restanțelor/diferențelor

Anunț pentru studenții de anul III

 Educatie fizica Anii 1 si 2 in data de 31.01.2018, ora 10, sos. Berceni, nr 24, metrou Aparatorii Patriei. 

Taxe de școlarizare 2017-2018

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE INGINERIE, INFORMATICĂ ŞI GEOGRAFIE

 

 

TAXA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018,

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - INFORMATICĂ

ESTE DE 3.300 LEI PLĂTIBILĂ ÎN 4 (patru) RATE astfel:

 

– prima rată a taxei de studiu, în valoare de 1.320 lei, până la data de 1 octombrie 2017;

– a doua rată a taxei de studiu, în valoare de 1.000 lei, până la data de 15 ianuarie 2018;

– a treia rată a taxei de studiu,  în valoare de 490 lei, până la data de 15 martie 2018;

– a patra rată a taxei de studiu, în valoare de 490 lei, până la data de 15 mai 2018.

Grupe 2017-2018

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Informare privind transportul CFR

Extras din Comunicatul emis de Biroul de Presă al Guvernului României și preluat de Ministerul Educației Naționale

Data publicării pe edu.ro

31 Ian 2017

Studenții pot circula gratuit cu trenuri, clasa a II-a, îndepând de mâine, 1 februarie, potrivit unui act normativ adoptat de Executiv în ședința de marți, 31 ianuarie 2017. Este vorba despre hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi și studenți.

Astfel, studenţii români și străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licență, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor.

Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, cât şi a abonamentelor lunare gratuite se face astfel:

  • până la începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimaţiei de student (legitimatie pe care o au deja studentii pana in 26 de ani) pentru reducere la transport, cât şi a unui act de identitate respectiv carte de identitate sau paşaport;
  • după începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, cât şi a unui act de identitate respectiv carte de identitate sau paşaport;
  • până la începerea anului universitar 2017/2018, pentru studenţii care nu au beneficiat de legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, pe baza unei adeverinţe eliberate de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi. (studenţii care au peste 26 de ani)

Dacă în tren sunt depistaţi călători care sunt în posesia unor legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport care nu le aparţin, acestea vor fi reţinute de către organele de control şi vor fi înapoiate instituţiilor de învăţământ superior de apartenenţă, iar călătorii vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform reglementărilor proprii ale operatorului de transport şi a legislaţiei în vigoare.

Indrumatori de an

Lista indrumatorilor de an 2016-2017

Lista indrumătorilor de an 2017-2018

Legitimatii de transport

ANUNŢ

STUDENŢII ANULUI I NĂSCUŢI ÎNTRE ANII 1990-1997 (CU VÂRSTA PÂNĂ ÎN 26 DE ANI) SUNT RUGAŢI SĂ VINĂ LA SECRETARIAT PENTRU A-ŞI RIDICA LEGITIMAŢIA DE TRANSPORT (valabilă pentru reducere transport la abonamentele RATB şi METROREX) ŞI CARNETELE DE CUPOANE CFR (valabile pentru călătoria pe calea ferată cu reducere 50%; pentru anul 2015 – 6 călătorii şi pentru anul 2016 – 24 călătorii).

Secretariat FMISN

Consultatii 2015-2016

Programul consultatiilor semestrul 1

Programul consultatiilor semestrul 2