Grupe 2023-2024

Anul 1 - Fișier atașat

Anul 2 - Fișier atașat

Anul 3 - Fișier atașat

Consultații

Sesiunea de Examene de Iarna 2022 - 2023

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 3 - Credite si diferente

Tema de creatie - PPCD (11.02.2023)

Tema de creatie - Concepte de afaceri in IT (11.02.2023)

Anunt pentru studentii anului III

Cerere sustinere restante si diferente

Procedura cadru privind evaluarea studenților

Notă. Se iau în calcul notele de la evaluările pe parcurs conform comunicatului de la începutul anului universitar.

Structura activitatilor didactice si de cercetare

La programul de studii Informatică:

Modul de desfăşurare a activităţilor didactice (predare, învăţare, evaluare) a fost publicat înainte de începerea anului universitar.

- fişier ataşat.

Evaluarea pe parcurs 1, cu ponderea de 10% din nota finală, se susţine în timpul cursului din săptămâna programată.

Evaluarea pe parcurs 2, cu ponderea de 20% din nota finală, se susţine în timpul seminarului-laboratorului cu grupa-subgrupa, conform orarului, dar în săptămâna din structura anunţată.

Evaluarea pe parcurs 3, cu ponderea de 20% din nota finală, se susţine în timpul seminarului-laboratorului cu grupa-subgrupa, conform orarului, dar în săptămâna din structura anunţată.

Evaluarea finală, de obicei cu ponderea de 50% din nota finală, se susţine în sesiune, conform structurii anului universitar. Nota minimă de promovare de evaluările pe parcurs 2, 3 (considerate activitati practice obligatorii) şi examen-colocviu este 5(cinci). Nota de la evaluarea pe parcurs 1 nu condiţionează calculul mediei finale. 

Procedura evaluării este aici (click).

Sesiunea de Examene de Toamna 2021 - 2022

Temele de creație pentru sesiunile de restanțe/reexaminări, credite și diferențe (29-08.200 - 11.09.2022) se află în Biblioteca Virtuală)

Anunt pentru studenții anului I - fișier atașat

Anunt pentru studenții anului II - fișier atașat

Anunt pentru studenții anului III - fișier atașat

Cerere pentru a susține examene restante/diferențe - fișier atașat

Saptamana 29.08.2022 - 03.09.2022

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Saptamana 06.09.2022 - 11.09.2022

Anul 1 Credite si Diferente

Anul 2 Credite si Diferente

Anul 3 Credite si Diferente

Sesiunea de examene de Vara Iunie 2022

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Credite si diferente Anul 3

Restante Anul 3

Anunt pentru studentii anului III (important)

Cerere sustinere credite si diferente (obligatorie pentru inrolare pe platforma Blackboard)

=====================================================================

TEME DE CREATIE

=====================================================================

Redactare şi comunicare ştiinţifică şi profesională

Tehnologii multimedia

 Inteligenţă artificială

Informare - Achizitie sisteme de calcul

Va rugam sa studiati adresa aceasta si sa solicitati sprijin in situatia in care sunteti eligil.

Sesiunea de examene de toamna 2020-2021

Anunț pentru studenții anului I

Anunț pentru studenții anului II

Anunț pentru studenții anului III

Cerere pentru susținere restanțe, credite și diferențe

Posibilități de plată a taxelor https://misn-b.spiruharet.ro/472-anunt-posibilitate-plata-online

Saptamana 30.08.2021 - 04.09.2021 (Restante si reexaminari)

Anul 1

Concepte de afaceri în IT. Examenul constă din următoarele subiecte la care trebuie răspuns clar si scurt. Fișier atașat.

Educatie fizica, tema de creatie

Anul 2

Anul 3

Calitatea și fiabilitatea programelor . Tema de creație.

Inteligență artificială. Tema de creație 31.08.2021.

Saptamana 08.09.2021 - 11.09.2021 (Credite si diferente)

Anul 1

Anul 2

8.09.2021, Redactare și comunicare științifică și profesională, tema de creație (conf. univ. dr. Eugen Zaharescu).

Anul 3

Educatie fizica, teme de creatie an1-sem1, an1-sem2, an2-sem1, an2-sem2

Inteligență artificială. Tema de creație 10.09.2021.

Urmariti periodic. Pot aparea actualizari.

 

Sesiunea de examene de vara 2020-2021

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Credite si diferente Anul 3   (In această sesiune nu se păstrează notele de la evaluările pe parcurs obtinute în anii I și II.)

Restante Anul 3 

Atenție. In sesiunile de restante curente se pastreaza notele la evaluarile pe parcurs (din semestrul I, anul III) cu ponderile cunoscute.
 
Restante, credite si diferente Anul 3  (In această sesiune nu se mai păstrează notele de la evaluările pe parcurs (din niciun an))

 

Urmariti periodic. Pot aparea actualizari

Important!

---------------

Anunț pentru studenții anului III

Cerere pentru susținere examene restante, diferențe

Link Google Meet - susținere proiecte la disciplinele

Proiect informatic individual / în echipă

Conf. univ. dr. Eugen Zaharescu:https://meet.google.com/yxj-hhne-ygd  

Conf. univ. dr. Nicoleta Iacob: https://meet.google.com/pxr-rqsj-nve

Lector univ. dr. Lumința Defta: https://meet.google.com/krj-zivc-qpj

Lector univ. dr. Benedictos Iorga:https://meet.google.com/iwt-icgj-ynd

Lector univ. dr. Cristian Ștefan: https://meet.google.com/thx-kfam-dxz

Lector univ. dr. Ramona Stancu: https://meet.google.com/sof-ouwz-hox

Conf. univ. dr. Marius Mihăilescu: https://meet.google.com/azx-wxpe-qtt

Tema de creatie la Inteligenta Artificiala (2.07.2021)  - Credite si diferente

Tema de creatie la Inteligenta Artificiala (23.06.2021)

Tema de creatie la Tehnologii Multimedia (17.06.2021)