Sesiunea de examene de iarna 2020 - 2021

Accesul pe platforma Blackboard, in sesiunea centralizata, se face numai dacă taxa de şcolarizare este achitata conform contractului de studii.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Credite si diferente anul 3 (Teme de creatie in Biblioteca Virtuala)

Anunt pentru studentii anului III

Cerere pentru sustinere restante si/sau diferente

Urmariti periodic. Pot aparea actualizari.

Grupe 2020-2021

Actualizare permanenta - in raport cu contractarea studiilor! Doar la anul 2 mai este permisa continuarea studiilor până la 100.

Organizarea activităţilor didactice se realizează la nivel de serie - cu toţi studenţii anului de studii (cursuri), la nivel de grupă - cu toţi studenţii unei grupe (seminarii), respectiv la nivel de subgrupă (laboratoare, proiecte, practică).

Activităţile de evaluare se realizează la nivel de subgrupă (evaluări pe parcurs pentru laboratoare, practică, proiecte), la nivel de grupă (evaluări pe parcurs pentru seminarii, evaluare finală în sesiunile de examinare). Structura grupelor şi subgrupelor este prezentată în fişierele ataşate. 

Anul 1: fisier atasat

Anul 2: fisier atasat

Anul 3: fisier atasat

Sesiunea de examene de toamna 2019-2020

Cerere pentru sustinerea examenelor in sesiunea de toamna

Anunt pentru anul I

Anunt pentru anul II

Anunt pentru anul III

Saptamana 31.08.2020 - 05.09.2020 (Restante si Reexaminari)

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Saptamana 07.09.2020 - 12.09.2020 (Credite si diferente)

Anul 1

Anul 2

Anul 3

 

In atentia studentilor care vor finaliza studiile incepând cu luna Iulie 2021

Informatii privind alegerea temelor de licenta si proiect de licenta se afla aici: https://misn-b.spiruharet.ro/informatica/info-examen-licenta/453-examen-de-licenta-2020-2021

Pentru detalii privind planul de lucru trebuie sa contactati profesorul dumneavoastra. Metodologia de examen este cea din 2019. Eventualele actualizari in functie de situatiile de forta majora se vor realiza si comunica, din timp, celor interesati.

Sesiune de examene de vară 2019 - 2020

Studenţii care din motive speciale (medicale, deplasări în interesul serviciului în context COVID) doresc să susţină examenul cu o altă grupă (conform programării afişate) trebuie să depună, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., o cerere în care vor specifica datele de identificare şi grupa cu care doresc să susţină examenul, precum şi motivul care implică această solicitare. Cererile vor fi scrise şi semnate de solicitanţi.

 

Este obligatoriu ca studenţii să susţină examenele din propriul cont. Orice student "nu trebuie să permită altor persoane să folosească numele de utilizator şi parola de acces în platforma e-learning Blackboard, deoarece în acest mod poate fi influenţată situaţia şcolară şi pot fi generate consecinţe disciplinare sau penale" (Extras din Procedura USH nr. 267 din 9.04.2020, prelungită de Procedura USH nr. 299 din 8.05.2020).

 

In sesiunea de examene din iunie 2020, examenele se desfăşoară online, prin intermediul platformei Blackboard, prin sesiuni de examinare centralizate. Unele examene sunt pe bază de grile, altele pe bază de teme de creaţie. Testele grilă au durată limitată şi se vor susţine în perioadele programate.

Inaintea accesării grilei propriu-zise (formularului de încărcare a temei de creație), trebuie completate obligatoriu chestionarul și declarația de onestitate (cu apăsarea butonului submit pentru acestea). Apoi se poate accesa examenul la disciplina programată.

Durata unui test grilă este de 60 de minute în sesiunea de examene pentru semestrul al II-lea (pentru un număr de întrebări care depinde de natura disciplinei supusă evaluării), la toţi anii. Numai o variantă de răspuns este corectă.

În sesiunile de restanţe, respectiv credite şi diferenţe, durata testului grilă este mai mare, cu un număr de întrebări suplimentare pentru a suplini activităţile pe parcurs nedesfăşurate. Numai o variantă de răspuns este corectă.

Atenţie!

Timpul de lucru în sesiunea de restanţe: 90 minute. Cadrul didactic va folosi evaluările pe parcurs în favoarea studentului, dacă acestea există (adică prin compensare; 1/3 din nota finală va fi alocată evaluărilor pe parcurs). Pentru rezolubilitate matematică, numărul maxim de întrebări poate fi de 45. La temele de creaţie, se pot prevedea cerinţe specifice evaluărilor pe parcurs, cu delimitare clară. Studenţii care au parcurs evaluările pe parcurs vor beneficia de punctajul obţinut în timpul semestrului, în cuantum de 1/3.

Timpul de lucru în sesiunea de credite şi diferenţe: 120 minute. În această sesiune nu se iau în considerare evaluările pe parcurs. Pentru rezolubilitate matematică, numărul maxim de întrebări grilă poate fi de 60. Temele de creaţie vor fi suficient de complexe pentru a suplini timpul dedicat evaluărilor pe parcurs.

În cazul măririlor de notă se aplică metoda utilizată pentru credite şi diferenţe.

Temele de creaţie sunt lucrări care au la bază referate, proiecte, lucrări care impun documentare şi experiment. Formularul pentru încărcarea  temei de creaţie este activ în ziua programată până la ora 20.00, inclusiv. Durata temei de creaţie va fi specificată de cadrul didactic titular de disciplină.   

Pentru susţinerea examenelor în format online studenţii vor fi înrolaţi pe baza statusului financiar din UMS. Ceea ce înseamnă că nu se poate susţine un examen în condiţii de restanţe financiare, studentul nefiind înrolat. Dacă aţi achitat obligaţiile financiare şi nu vedeţi în UMS operată acţiunea, luaţi legătura imediat cu secretariatul pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

1. Anunţ pentru studenţii anului 3

2. Cerere de susţinere a restanţelor/diferenţelor

3. Ghid susţinere examene folosind platforma Blackboard

Important: Studentii de anul III care au de sustinut examen la Arhitectura Sistemelor de Calcul, vor sustine Test grila in intervalul 8-20. Nu este lucrare/tema de creatie!

Programarea examenelor (toţi anii), restanţelor, creditelor şi diferenţelor (anul terminal)

======================================================================

Anul I (2 - 21.06.2020)

Anul II (2 - 21.06.2020)

Anul III (2-13.06.2020)

Sesiune de credite şi diferenţe (Anul III, 2-13.06.2020)

Sesiune de restanţe (Anul III, 15-20.06.2020)

Sesiune de credite şi diferenţe (Anul III, 22-27.06.2020)

 

Evaluări pe parcurs - Semestrul al doilea 2019-2020

In semestrul al doilea se sustin evaluările pe parcurs conform următoarei programări:

Anul I (actualizat pe 30.04.2020)

Anul II (actualizat pe 30.04.2020)

Anul III (actualizat pe 30.04.2020)

Ghidul studentului pentru activităţi didactice prin metode alternative.

 

Aveţi grijă de voi în această perioadă!

Grupe 2019-2020

Calendar cadru privind evaluarea învătării: fișier atașat

Datele efective de susținere a evaluărilor se stabilesc de comun acord între studenți și cadrele didactice responsabile de cursuri, seminarii, laboratoare și proiecte în primele două săptămâni ale fiecărui semestru, se comunică la secretariat și se afișează la avizier și pe situl facultății în secțiunea Orar - Evaluări pe parcurs.

Anul 1: fișier (PDF ) atașat (actualizat)

Anul 2: fișier (PDF ) atașat

Anul 3: fișier (PDF ) atașat

Sesiunea de examene de toamna 2018 - 2019

Important!

Anunț pentru studenții anului I

Anunț pentru studenții anului II

Anunț pentru studenții anului III

Cerere pentru susținerea examenelor restante și diferențelor

Săptămâna 02.09.2019 - 06.09.2019

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Săptămâna 09.09.2019 - 13.09.2019 (Atenție! Verificați ultima versiune a planificărilor)

Anul 1_Reexaminari

Anul 2_Credite_Diferente_Reexaminari

Anul 3_Credite_Diferente_Reexaminari

Sesiunea de examene de vara 2018 - 2019

Participarea la colocvii si examene este permisă numai după înregistrarea în sistemul informatic a achitării tuturor ratelor din taxa de școlarizare.

Studenții/Masteranzii care nu și-au îndeplinit obligațiile didactice și contractuale (Art 29 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților) nu vor avea acces în sala de examinare.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Credite si diferente anul 3

Restante anul 3

Sesiunea finala de restante, credite si diferente anul 3

Anunt pentru studentii anului III

Cerere sustinere restante,diferente_licenta

Urmariti periodic. Pot aparea actualizari.

Examenele la Dezvoltarea jocurilor pe calculator si Dezvoltarea aplicatiilor mobile din anul 3, sesiunile de restante si restante, credite si diferente, titular A. Averian, vor avea loc in sediul din str. Fabricii, nr. 46G, sala 210, conform planificarii examenelor.

Restanta la disciplina Programare paralela, concurenta si distribuita din perioada 18-22.06.2016, titular Prof. dr. E. Zaharescu, va mai avea loc si in data de 18.06.2019, orele 16-20, sala 104 suplimentar fata de programarea initiala din 19.06.2019, orele 14-18, sala 104.

Sesiunea de examene de iarna 2018-2019

Urmariti periodic. Pot avea loc actualizari.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 3_Credite si diferente

Cerere pentru susținerea restanțelor/diferențelor

Anunt pentru studenții anului III

Pentru sustinerea restantelor/diferentelor la Concepte de afaceri in IT puteti urma cursul online si sustine testul final. Aceasta va aduce nota 10(zece) la prezentarea diplomei obtinute. Altfel, se susține lucrare scrisă din tematica disciplinei (vezi ghidul de studii)

Pentru Practică trebuie prezentat un atestat de practica (adeverință) de la o institutie/firmă cu departament IT la care ati facut practica. Un scurt material cu prezentarea activităților desfășurate formează caietul de practică (obligatoriu de prezentat, alături de adeverință)

Pentru Educatie fizică și sport luați legătura cu secretariatul facultății pentru detalii, în funcție de an/semestru.

Pentru toate celelate discipline se susține lucrare scrisă (+ proiect) conform fiselor disciplinelor din Ghidul de studii.