Fișele disciplinelor 2023-2024

Anul I - fișier atașat

Anul II - fișier atașat

Anul III - fișier atașat

Fişele disciplinelor 2022-2023

Anul 1 - fişier ataşat

Anul 2 - fişier ataşat

Anul 3 - fişier ataşat

Fişele disciplinelor 2021-2022

Anul 1 - fişier ataşat

Anul 2 - fişier ataşat

Anul 3 - fişier ataşat 

Fisele disciplinelor 2020-2021

Anul I - fişier ataşat

Anul II - fişier ataşat

Anul III - fişier ataşat 

Fișele disciplinelor active în anul universitar 2019-2020

Anul I - fișier atașat

Anul II - fișier atașat

Anul III - fișier atașat

Fișele disciplinelor active în anul universitar 2018-2019

Anul I - fișier atașat

Anul II - fișier atașat

Anul III - fișier atașat

Fișele disciplinelor active în anul universitar 2017-2018

Anul 1 (2017-2018)

================

INF.DF.01 - Fundamentele algebrice ale informaticii

INF.DF.02 - Calcul diferențial și integral

INF.DF.03 - Structuri de date

INF.DF.04 - Fundamentele programării

INF.DF.05 - Logică matematică și computațională

INF.DF.06 - Arhitectura sistemelor de calcul

INF.DC.01 - Educație fizică I

INF.DC.02 - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială

INF.DF.07 - Probabilități și statistică

INF.DF.08 - Sisteme de operare

INF.DC.03 - Limba engleză

INF.DC.04 - Educatie fizica II

INF.DF.10 - Automate, calculabilitate și complexitate

INF.DC.06 - Metode și practici în informatică

===============================================

 

Anul 2 (2017-2018)

================

INF.DF.11 - Geometrie computațională

INF.DF.12 - Baze de date

INF.DF.13 - Rețele de calculatoare

INF.DS.03 - Programare orientată pe obiecte

INF.DS.04 - Programare logică

INF.DS.05 - Programare funcțională

INF.DS.06 - Dezvoltarea aplicațiilor WEB și mobile

INF.DS.07 - Tehnici avansate de programare

INF.DS.08 - Coduri și criptografie

INF.DF.14 - Practica de specialitate

INF.DC.13 - Educație fizică III

INF.DC.14 - Educație fizică IV

INF.DF.15 - Interfețe om-calculator

INF.DS.09 - Medii și instrumente de programare

INF.DS.11 - Algoritmica grafurilor

INF.DS.12 - Automate, calculabilitate și complexitate

==================================================

 

Anul 3 (2017-2018)

================

MI/INF/3/1 - Algoritmi I

MI/INF/3/2 - Tehnici de optimizare

MI/INF/3/3 - Sisteme de gestiune a bazelor de date

MI/INF/3/4 - Proiect-Sisteme de gestiune a bazelor de date

MI/INF/3/5 - Algoritmi II

MI/INF/3/6 - Managementul proiectelor software

MI/INF/3/7 - Inteligență artificială

MI/INF/3/8 - Calculabilitate și complexitate

MI/INF/3/9 - Elaborarea lucrării de licență

MI/INF/3/11 - Securitatea informației

MI/INF/3/13 - Modelare și simulare

MI/INF/3/15 - Mobile computing

 

Fisele disciplinelor - anul universitar 2016-2017

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 1

Fundamentele algebrice ale informaticii 1

Analiză matematică 1

Arhitectura sistemelor de calcul

Logică computaţională

Algoritmi şi programare

Fundamentele algebrice ale informaticii 2

Geometrie analitică şi diferenţială

Analiză matematică 2

Limbaje formale şi automate

Structuri de date

Sisteme de operare

 

DISCIPLINE OPŢIONALE (se alege o disciplină din două)

Engleză de specialitate (nu se oferă în anul 2015-2016)

Comunicare profesională

 

Descarca fisele

Anul 2

Baze de date

Proiect – Baze de date

Reţele de calculatoare

Probabilităţi şi statistică

Programare orientată pe obiecte

Algoritmica grafurilor

Tehnologii WEB

Proiect – Tehnologii WEB

Tehnici de proiectare software

Analiză numerică

Tehnici avansate de programare

Practică

 

DISCIPLINE OPŢIONALE (se alege o disciplină din două)

Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale

Sisteme dinamice (nu se oferă în anul 2015-2016)

Fundamentele limbajelor de programare (nu se oferă în anul 2015-2016)

Coduri si criptografie

 

Descarca fisele

Anul 3

Algoritmi I

Tehnici de optimizare

Sisteme de gestiune a bazelor de date

Proiect–Sisteme de gestiune a bazelor de date

Algoritmi II

Managementul proiectelor software

Inteligenţă artificială

Calculabilitate şi complexitate

Elaborarea lucrării de licenţă

 

DISCIPLINE OPŢIONALE (se alege o disciplină din două)

Ingineria programării (nu se oferă în anul 2015-2016)

Securitatea informaţiei

Calcul numeric avansat (nu se oferă în anul 2015-2016)

Modelare si simulare

 

Descarca fisele