Baze de date

Proiect – Baze de date

Reţele de calculatoare

Probabilităţi şi statistică

Programare orientată pe obiecte

Algoritmica grafurilor

Tehnologii WEB

Proiect – Tehnologii WEB

Tehnici de proiectare software

Analiză numerică

Tehnici avansate de programare

Practică

 

DISCIPLINE OPŢIONALE (se alege o disciplină din două)

Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale

Sisteme dinamice (nu se oferă în anul 2015-2016)

Fundamentele limbajelor de programare (nu se oferă în anul 2015-2016)

Coduri si criptografie

 

Descarca fisele