Desfășurarea practicii de specialitate 2022-2023

Oportunitati: Practica ERASMUS + (contact: Conf. univ. dr. Dumitru Dan, email: d.dumitru.mi(at)spiruharet.ro)

Coordonatorul activității de practică: Lector univ. dr. Defta Luminița (email: l.defta.mi(at)spiruharet.ro)

Regulament de practica [convenţie cadru (anexa 1), caiet de practică (anexa 2), cerere de practică (anexa 3), adresa facultăţii (anexa 4) şi atestat de practică (anexa 5)]: fisier atasat

Fisa disciplinei: fisier atasat

Calitatea procesului de practică

Convenție de practică: fișier editabil

Caiet de practică:  fișier editabil 

Cerere de practică: fișier editabil

Atestat de practică: fișier editabil

Practică la parteneri economici:email

1. Clusterul Smart Alliance – Innovation Technology Cluster - Invitație pentru aplicare

2. DAPIX - Proiecte orientative (contact m.mihailescu.mi(at)spiruharet.ro)

3. REAL IT Solutions - Proiecte orientative (contact n.iacob.mi(at)spiruharet.ro)

Studenții care au participat la Programul de Practică în securitate cibernetică și au atestat de practică, respectiv studenții care au urmat stagii de practică ERASMUS vor prezenta atestatul care dovedește finalizarea activității. 

Desfășurarea practicii de specialitate 2023-2024

Nou! Studenții de anul II vor desfășura practica modular pe parcursul anilor II și III, practică de specializare, după cum urmează:

Anul II - Practică - Tehnici de programare (coordonator/tutur conf. univ. Eugen Zaharescu), semestrul I

Anul II - Practică - SGBD (tutor/asistent univ. dr. Junie Petre)

Anul III are practică comasată, în luna mai 2024, pentru cei care nu au beneficiat de practică în proiecte/ERASMUS sau nu au identificat o companie pentru Internship.

Oportunitati: Practica ERASMUS + (contact: Conf. univ. dr. Dumitru Dan, email: d.dumitru.mi(at)spiruharet.ro)

Coordonatorul activității de practică: Lector univ. dr. Defta Luminița (email: l.defta.mi(at)spiruharet.ro)

Regulament de practica [convenţie cadru (anexa 1), caiet de practică (anexa 2), cerere de practică (anexa 3), adresa facultăţii (anexa 4) şi atestat de practică (anexa 5)]: fisier atasat

Fisa disciplinei: fisier atasat

Calitatea procesului de practică

Convenție de practică: fișier editabil

Caiet de practică:  fișier editabil 

Cerere de practică: fișier editabil

Atestat de practică: fișier editabil

Practică la parteneri economici:email

1. Clusterul Smart Alliance – Innovation Technology Cluster - Invitație pentru aplicare

2. DAPIX - Proiecte orientative (contact m.mihailescu.mi(at)spiruharet.ro)

3. REAL IT Solutions - Proiecte orientative (contact n.iacob.mi(at)spiruharet.ro)

Studenții care au participat la Programul de Practică în securitate cibernetică și au atestat de practică, respectiv studenții care au urmat stagii de practică ERASMUS vor prezenta atestatul care dovedește finalizarea activității. 

 

Despre caietul de practică

Caietul de practica se realizează ţinând cont de recomandările din anexa 2 la Regulamentul de practică. 

Acesta va avea următoarea structură:

Coperta/Pagina interioară: Numele şi prenumele studentului-practicant, Facultatea de Inginerie şi Informatică, Programul de studii: Informatică sau Tehnologii Moderne în Ingineria Sistemelor Informatice (după caz), Anul de studiu, Forma de învăţământ.

Cuprins (cu indicarea paginaţiei)

1. Informaţii generale (Scurtă prezentare a profilului instituţiei la care studentul a desfăşurat activităţile specifice practicii în informatică; Calendarul practicii)

2. Descrierea în detaliu a activităţilor desfăşurate cu accent asupra aspectelor profesionale specifice. Nu se vor accepta descrieri cu caracter teoretic.

3. Concluzii privind experienţa câştigată de practicant

4. Recomandări ale coordonatorului de practică şi calificativul acordat.

Detalii privind practica de specialitate 2019-2020 în context COVID19

Evaluarea studentului-practicant se realizează în sistem on-line prin transmiterea documentelor/proiectelor/caietelor de practică în format pdf, în cadrul sesiunilor de examene.

Studenţii care, din motive generate de Starea de urgenţă, respectiv Starea de alertă, nu au putut efectua practica, în regim Internship, vor prezenta proiecte de practică tinând cont de temele anunţate pe pagina disciplinei, prin intermediul platformei Blackboard. Descrierea proiectului şi documentaţia tehnică vor fi încărcate în formularul de evaluare în ziua programată pentru colocviul de practică.

Studenţii care au efectuat practica înainte de limitarea mobilităţilor sau ca voluntari în timpul acestor limitări, vor încărca atestatul de practică şi caietul de practică în formularul de evaluare în ziua programată pentru colocviul de practică.

Studenţii care din varii motive nu pot prezenta livrabilele (documentele, proiectele, caietul de practică) în sesiunea de vară îşi pot desfăşura practica în timpul verii şi se vor prezenta la colocviul gratuit organizat în sesiunea din perioada 31.08.2020 - 5.09.2020.

Regulament şi formulare referitoare la practică

Anexa la Regulamentul privind practica studenţilor (aprobată în Şedinţa Senatului din data de 8 mai 2020)

Regulament privind practica studenţilor pentru ciclul de licenţă, convenţie cadru (anexa 1), caiet de practică (anexa 2), cerere de practică (anexa 3), adresa facultăţii (anexa 4) şi atestat de practică (anexa 5).