Algoritmi I

Tehnici de optimizare

Sisteme de gestiune a bazelor de date

Proiect–Sisteme de gestiune a bazelor de date

Algoritmi II

Managementul proiectelor software

Inteligenţă artificială

Calculabilitate şi complexitate

Elaborarea lucrării de licenţă

 

DISCIPLINE OPŢIONALE (se alege o disciplină din două)

Ingineria programării (nu se oferă în anul 2015-2016)

Securitatea informaţiei

Calcul numeric avansat (nu se oferă în anul 2015-2016)

Modelare si simulare

 

Descarca fisele