Anul 1 (2017-2018)

================

INF.DF.01 - Fundamentele algebrice ale informaticii

INF.DF.02 - Calcul diferențial și integral

INF.DF.03 - Structuri de date

INF.DF.04 - Fundamentele programării

INF.DF.05 - Logică matematică și computațională

INF.DF.06 - Arhitectura sistemelor de calcul

INF.DC.01 - Educație fizică I

INF.DC.02 - Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială

INF.DF.07 - Probabilități și statistică

INF.DF.08 - Sisteme de operare

INF.DC.03 - Limba engleză

INF.DC.04 - Educatie fizica II

INF.DF.10 - Automate, calculabilitate și complexitate

INF.DC.06 - Metode și practici în informatică

===============================================

 

Anul 2 (2017-2018)

================

INF.DF.11 - Geometrie computațională

INF.DF.12 - Baze de date

INF.DF.13 - Rețele de calculatoare

INF.DS.03 - Programare orientată pe obiecte

INF.DS.04 - Programare logică

INF.DS.05 - Programare funcțională

INF.DS.06 - Dezvoltarea aplicațiilor WEB și mobile

INF.DS.07 - Tehnici avansate de programare

INF.DS.08 - Coduri și criptografie

INF.DF.14 - Practica de specialitate

INF.DC.13 - Educație fizică III

INF.DC.14 - Educație fizică IV

INF.DF.15 - Interfețe om-calculator

INF.DS.09 - Medii și instrumente de programare

INF.DS.11 - Algoritmica grafurilor

INF.DS.12 - Automate, calculabilitate și complexitate

==================================================

 

Anul 3 (2017-2018)

================

MI/INF/3/1 - Algoritmi I

MI/INF/3/2 - Tehnici de optimizare

MI/INF/3/3 - Sisteme de gestiune a bazelor de date

MI/INF/3/4 - Proiect-Sisteme de gestiune a bazelor de date

MI/INF/3/5 - Algoritmi II

MI/INF/3/6 - Managementul proiectelor software

MI/INF/3/7 - Inteligență artificială

MI/INF/3/8 - Calculabilitate și complexitate

MI/INF/3/9 - Elaborarea lucrării de licență

MI/INF/3/11 - Securitatea informației

MI/INF/3/13 - Modelare și simulare

MI/INF/3/15 - Mobile computing