La programul de studii Informatică:

Modul de desfăşurare a activităţilor didactice (predare, învăţare, evaluare) a fost publicat înainte de începerea anului universitar.

- fişier ataşat.

Evaluarea pe parcurs 1, cu ponderea de 10% din nota finală, se susţine în timpul cursului din săptămâna programată.

Evaluarea pe parcurs 2, cu ponderea de 20% din nota finală, se susţine în timpul seminarului-laboratorului cu grupa-subgrupa, conform orarului, dar în săptămâna din structura anunţată.

Evaluarea pe parcurs 3, cu ponderea de 20% din nota finală, se susţine în timpul seminarului-laboratorului cu grupa-subgrupa, conform orarului, dar în săptămâna din structura anunţată.

Evaluarea finală, de obicei cu ponderea de 50% din nota finală, se susţine în sesiune, conform structurii anului universitar. Nota minimă de promovare de evaluările pe parcurs 2, 3 (considerate activitati practice obligatorii) şi examen-colocviu este 5(cinci). Nota de la evaluarea pe parcurs 1 nu condiţionează calculul mediei finale. 

Procedura evaluării este aici (click).