Deschiderea anului universitar 2022-2023

Deschiderea anului universitar pentru domeniul Informatică va avea loc în ziua de 3 Octombrie 2022, ora 10.00.

Evenimentul se va desfășura cu prezență fizică în campusul din strada Fabricii nr 46G (sector 6, București), clădirea C, sala 201.

Bun venit în noul an universitar. Succes deplin profesional și  personal!

Structura activităților didactice și de cercetare - fișier atașat

Reluări/Continuări de studii în anul universitar 2022-2023

În conformitate cu Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, în baza procedurii privind echivalarea situaţiei şcolare a studenţilor aprobată de Senatul Universităţii Spiru Haret, precum şi a Hotărârii Consiliului Facultăţii, cererile de reluări/continuări studii şi cele ale studenților care solicită mobilități definitive la Facultatea de Inginerie și Informatică, se depun la secretariatul facultății în perioada 19-22 septembrie 2022, însoțite de situația şcolară în original, de fişele de disciplină/programele analitice, precum și de dovada plăţii taxei aferente.

Procedura echivalării situației școlare - fișier atașat

Admitere 2022

 Informatică - Licență

 post fb USH Admitere Informatică Bucuresti Licenta

Număr de locuri: 100

Forma de învățământ: IF (Învățământ cu frecvență)

Acreditat - ultima vizită ARACIS - 2018

Metodologie de admitere

Se studiază Informatică

 Tehnologii Moderne în Ingineria Sistemelor Informatice - Master

 post fb USH Admitere Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice Bucuresti Master

Număr de locuri: 50

Forma de învățământ: IF (Învățământ cu frecvență)

Acreditat - ultima vizită ARACIS - 2021

Metodologie de admitere

Se studiază Informatică - TMISI

 Domeniul INFORMATICĂ

Ultima oră

Examen de licență

Examen de disertație

Procedura de evaluare a rezultatelor învățării

 

Ajutor financiar pentru achiziția unui calculator

Cei interesați pot depune cereri, în condițiile legii:

Adresa ME 35/E/DGIU / privind calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achiziționării de calculatoare pentru 2022

Cadrul legislativ care se aplică

Activitati didactice in regim ONLINE

Cursurile si orele de aplicatii se vor desfasura ONLINE in sistem Videoconferinta (Google Meet) cu seminarii/laboratoare adaptate si bazate pe platforme virtuale. Linkurile de conectare le veti primi direct de la titularii activitatilor didactice prin intermediul serverelor la care veti fi conectati.

Pentru activitati asincrone si acces la materiale didactice veti folosi platforma Blackboard (http://www.spiruharet.ro/data/2014/09/gbb.pdfhttps://ush.blackboard.com/), respectiv biblioteca virtuala (https://misn-b.spiruharet.ro/informatica/info-biblioteca-virtuala). 

Pentru informatii privind grupele si subgrupele va rugam sa folositi UMS. 

Mult succes!

ANUNȚ - POSIBILITATE PLATA ONLINE

Studenţii Universităţii SPIRU HARET au posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină în următoarele moduri:

a). Prin intermediul modulului de plăţi online integrat în UMS, se pot efectua plăti accesând situația școlară la adresa: https://situatiescolara.spiruharet.ro

 Informaţii privind vizualizarea situaţiei şcolare şi a celei financiare

 b). Prin transfer bancar în unul din conturile:

      - RO08 RZBR 0000 0600 0466 9150 – Raiffeisen Bank

      - RO27 RNCB 0090 0136 1740 0001 – Banca Comercială Română

Taxele plătite prin transfer bancar se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii Spiru Haret şi apar în extrasul de cont. În acest sens, vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.

c). Cu cardul prin POS la casieriile Universitatii Spiru Haret.

d). În numerar la casieriile Universitatii Spiru Haret.

e). În numerar la ghișeele băncii Raiffeisen. Cei care aleg această modalitate de plată trebuie sa depună suplimentar suma de 15 lei, care reprezintă comisionul bancar retinut de bancă direct din suma depusă, în caz contrar vor rămâne cu restante la taxe.

Evaluari pe parcurs - semestrul 1

Mult succes in pregatirea temelor, proiectelor si sustinerea evaluarilor pe parcurs. Planificarea sustinerii acestor evaluari este aici. Va recomandam sa utilizati ghidurile privind activitatea online.

Noul an de invățământ, în regim mixt, la Facultatea de Inginerie și Informatică

Dragi studenti, dragi masteranzi!

Dragi colegi cadre didactice!

Actualul context pandemic ne determina sa organizam online deschiderea anului universitar 2020-2021.

Acest eveniment, deosebit de important, va avea loc luni 05.10.2020 de la ora 10.00.

Programul evenimentului contine:

- 10-10.30: Cuvânt de deschidere (Mesajul Rectorului, Mesajul Decanului, alte mesaje)

- 10.30-11.00: Noutăţi privind activitatea didactică şi de cercetare (care sunt modificarile majore)

- 11.00 - 14.00 - Clarificări privind organizarea activităţilor (predare, evaluare, practica, proiecte informatice). Prezentarea se va face în ordinea: Masterat, Informatica anul III, Informatica anul II, Informatica anul I.

Luni 5.10.2020 nu se vor desfasura activitati didactice. Eliberarea carnetelor de student se va face incepand cu data de 6.10.2020, de catre secretariat.

Adresa la care vă așteptăm să intrați în direct cu noi este: http://meet.google.com/vsm-ppzi-ikt

Vă așteptăm și vă dorim un an universitar cu multă sănătate și plin de realizări!

============================================================================

Având în vedere legislația în domeniu, specificul domeniului INFORMATICĂ, precum și implicațiile generate de noul CORONA VIRUS, activitățile didactice specifice domeniului Informatică se vor desfășura în regim mixt, in timpul semestrului I, al anului universitar 2020-2021.

1. In tot semestrul, cursurile se vor desfășura ONLINE. Fiecare curs este prevăzut cu o evaluare pe parcurs, cu pondere de 10%, care se va susține prin intermediul platformei Blackboard, pe baza principiului "Evaluare cu cartea pe bancă - acces liber la orice resursă fizică sau digitală";

2. Disciplinele care sunt prevăzute cu seminar, au două evaluări pe parcurs, fiecare a 20% din nota finală. Fiecare evaluare se va susține online, fie prin test grilă, fie prin temă de creație (portofoliu). Se va utiliza platforma Blackboard in procesul de evaluare. Cele 12 săptămâni rămase vor fi organizate în sistem mixt, în funcție de disciplină, o parte online, iar o parte "face to face" (exerciții de sinteză, recapitulare care necesită interactivitate sporită). Calendarul fiecărei discipline va fi disponibil în prima săptămână a noului an universitar.

3. Disciplinele prevăzute cu laborator și proiect se vor desfășura în regim "față în față". Sunt de asemeanea prevăzute două evaluări pe parcurs, una se va putea susține online (folosind platforma Blackboard), cea de-a doua in regim interactiv - workshop (face to face  sau folosind platforma Google Meet). Calendarul activităților va fi anunțat din timp.

4. La masterat, cea mai mare parte a activităților se va desfășura online. La inceputul anului universitar va fi furnizat calendarul fiecărei discipline.

Facultatea promovează: principiul modularității, principiul centrării pe student, orientare pe proiecte și certificarea competențelor. 

Cei intârziaţi cu înscrierea în anul următor de studii sunt invitaţi urgent să se înscrie şi să semneze contractul. Mai sunt locuri la anul II şifoarte puţine la anul trei. Nu se face înscriere şi plasare în grupe de studiu fără contractarea studiilor.

Contracte de studii 2020-2021. Repetare, Reluare de studii, Admiterea la masterat

Pentru anul universitar 2020-2021 se mențin taxele din anul anterior, precum și repartizarea taxei de școlarizare în cele patru tranșe.

Înscrierea în anul superior de studii, semnarea contractului de studii și achitarea primei rate din taxa de școlarizare se vor realiza prioritar înainte de data de 20 Septembrie 2020. Folosiți sistemul UMS pentru achitarea primei rate. În perioada 21-25 Septembrie 2020 se vor definitiva grupele de studii, iar orarul activitatilor didactice in functie de grupele/subgrupele constituite va fi disponibil în perioada 28-30 Septembrie 2020. Rugăm studenții promovați în anul următor să urgenteze această activitate pentru a evita aglomerarea de la secretariat. Studenții care au deja acumulat minimul de credite sunt rugați să se înscrie în anul de studii superior începând cu 8 Septembrie 2020. Studenții care devin promovați cu credite după ultima sesiune de restanțe se vor înscrie în perioada 14-18 Septembrie 2020. Vă reamintim că în perioada 21-24 Septembrie 2020 se desfășoara examenele de finalizarea studiilor (licență, disertație). Licențiații care doresc să se înscrie la masterat pot depune documentele si semna contractul de studii în zilele de 28-29 Septembrie 2020.

Studentii din anul I care nu au promovat in anul II, NU pot repeta anul I. Acestia trebuie sa urmeze procedura de ADMITERE. Studentii care nu au promovat, cu credite, in anul superior, altii decat anul I, se pot (re)inscrie in acelasi an de studii pana cel mai tarziu pe 20 Septembrie 2020.

Studentii care in anii anteriori au intrerupt studiile si doresc sa continue trebuie sa obtina aviz favorabil de la comisia de echivalare pana pe data de 21 septembrie 2020. Solicitarea de continuare se trimite pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Se primesc cereri de continuare a studiilor de catre fosti studenti ai programelor de studii conexe organizate de alte universitati de stat/particulare (Matematica, Matematica-Informatica, Matematici aplicate, Informatica, Informatica aplicata, Calculatoare, Tehnologia informatiei, Automatica si informatica aplicata, Informatica economica). Solicitarea de continuare se trimite pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Comisia de echivalare trebuie sa aiba acces la situatia scolara eliberata de institutia organizatoare a programului de studii. Daca rezultatul stabilit de Comisia de echivalare este pozitiv atunci incheierea contractelor de studii trebuie realizata pana pe data de 24 Septembrie 2020. Alocarea locurilor se va face in ordinea solicitarii (daca raspunsul comisiei este pozitiv). 

Nu se accepta repetarea/continuare studiilor la masterat.