Dragi studenti, dragi masteranzi!

Dragi colegi cadre didactice!

Actualul context pandemic ne determina sa organizam online deschiderea anului universitar 2020-2021.

Acest eveniment, deosebit de important, va avea loc luni 05.10.2020 de la ora 10.00.

Programul evenimentului contine:

- 10-10.30: Cuvânt de deschidere (Mesajul Rectorului, Mesajul Decanului, alte mesaje)

- 10.30-11.00: Noutăţi privind activitatea didactică şi de cercetare (care sunt modificarile majore)

- 11.00 - 14.00 - Clarificări privind organizarea activităţilor (predare, evaluare, practica, proiecte informatice). Prezentarea se va face în ordinea: Masterat, Informatica anul III, Informatica anul II, Informatica anul I.

Luni 5.10.2020 nu se vor desfasura activitati didactice. Eliberarea carnetelor de student se va face incepand cu data de 6.10.2020, de catre secretariat.

Adresa la care vă așteptăm să intrați în direct cu noi este: http://meet.google.com/vsm-ppzi-ikt

Vă așteptăm și vă dorim un an universitar cu multă sănătate și plin de realizări!

============================================================================

Având în vedere legislația în domeniu, specificul domeniului INFORMATICĂ, precum și implicațiile generate de noul CORONA VIRUS, activitățile didactice specifice domeniului Informatică se vor desfășura în regim mixt, in timpul semestrului I, al anului universitar 2020-2021.

1. In tot semestrul, cursurile se vor desfășura ONLINE. Fiecare curs este prevăzut cu o evaluare pe parcurs, cu pondere de 10%, care se va susține prin intermediul platformei Blackboard, pe baza principiului "Evaluare cu cartea pe bancă - acces liber la orice resursă fizică sau digitală";

2. Disciplinele care sunt prevăzute cu seminar, au două evaluări pe parcurs, fiecare a 20% din nota finală. Fiecare evaluare se va susține online, fie prin test grilă, fie prin temă de creație (portofoliu). Se va utiliza platforma Blackboard in procesul de evaluare. Cele 12 săptămâni rămase vor fi organizate în sistem mixt, în funcție de disciplină, o parte online, iar o parte "face to face" (exerciții de sinteză, recapitulare care necesită interactivitate sporită). Calendarul fiecărei discipline va fi disponibil în prima săptămână a noului an universitar.

3. Disciplinele prevăzute cu laborator și proiect se vor desfășura în regim "față în față". Sunt de asemeanea prevăzute două evaluări pe parcurs, una se va putea susține online (folosind platforma Blackboard), cea de-a doua in regim interactiv - workshop (face to face  sau folosind platforma Google Meet). Calendarul activităților va fi anunțat din timp.

4. La masterat, cea mai mare parte a activităților se va desfășura online. La inceputul anului universitar va fi furnizat calendarul fiecărei discipline.

Facultatea promovează: principiul modularității, principiul centrării pe student, orientare pe proiecte și certificarea competențelor. 

Cei intârziaţi cu înscrierea în anul următor de studii sunt invitaţi urgent să se înscrie şi să semneze contractul. Mai sunt locuri la anul II şifoarte puţine la anul trei. Nu se face înscriere şi plasare în grupe de studiu fără contractarea studiilor.