Cursurile si orele de aplicatii se vor desfasura ONLINE in sistem Videoconferinta (Google Meet) cu seminarii/laboratoare adaptate si bazate pe platforme virtuale. Linkurile de conectare le veti primi direct de la titularii activitatilor didactice prin intermediul serverelor la care veti fi conectati.

Pentru activitati asincrone si acces la materiale didactice veti folosi platforma Blackboard (http://www.spiruharet.ro/data/2014/09/gbb.pdfhttps://ush.blackboard.com/), respectiv biblioteca virtuala (https://misn-b.spiruharet.ro/informatica/info-biblioteca-virtuala). 

Pentru informatii privind grupele si subgrupele va rugam sa folositi UMS. 

Mult succes!