Calendar cadru privind evaluarea învătării: fișier atașat

Datele efective de susținere a evaluărilor se stabilesc de comun acord între studenți și cadrele didactice responsabile de cursuri, seminarii, laboratoare și proiecte în primele două săptămâni ale fiecărui semestru, se comunică la secretariat și se afișează la avizier și pe situl facultății în secțiunea Orar - Evaluări pe parcurs.

Anul 1: fișier (PDF ) atașat (actualizat)

Anul 2: fișier (PDF ) atașat

Anul 3: fișier (PDF ) atașat