Pentru a putea accesa site-ul facultății, ca și Blackboard-ul, toti studenții vor folosi la user CNP-ul, iar la parola prenumele mamei scris cu majuscule.