ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR!!!!

 Vă informăm că aveţi posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină şi prin modulul de plăţi online integrat în UMS.

Plăţile online se pot efectua astfel accesând situația școlară la adresa:

Taxe de scolarizare, anul univ. 2017-2018

Pentru anul universitar 2017-2018 taxa de studiu este de 2.600 lei si se achită în 4 rate, după cum urmează:

- prima rată a taxei de studiu, in valoarea de 1040 lei, până la 1 octombrie 2017;

- a doua rată a taxei de studiu, în valoare de 780 lei, până la data de 15 ianuarie 2018;

- a treia rată a taxei de studiu, în valoare de 390 lei, până la data de 15 martie 2018;

- a patra rată a taxei de studiu, în valoare de 390 lei, până la data de 15 mai 2018.

Detaliere taxe

Structura anului universitar 2017 - 2018

Descarcă

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor 2017 - 2018

Descarcă

În atenția studenților anului III – Programul de studii Geografie

Până pe data de 15 decembrie 2017 toți studenții înmatriculați în anul al III-lea de studii, care doresc să susțină examenul de licență, implicit lucrarea de licență, trebuie să anunțe la secretariat titlul lucrării și numele coordonatorului științific.
Timpul de realizare a unei lucrări de finalizare de studii are nevoie de un interval optim necesar etapelor de evaluare: de birou (bibliotecă), teren și cabinet. Acest trio- se repetă de câte ori este nevoie, iar în 5-6 luni este greu să atingem obiectivele scontate.
De aceea, atenție la:
-          tema aleasă;
-          potențialul dvs. de a realiza studiul ales;
-          potentialul cadrului didactic (coordonatorului) de a îndruma (timpul și specializarea) și rolul acestuia în elaborarea unei lucrări;
-          cunoașterea regulilor de redactare și prezentare a unei lucrări de licență (conceperea și planificarea lucrării de licență), ex.:
                   o   selectarea si revizuirea bibliografiei;
                   o   analiza și redactarea părții teoretice;
                   o   redactarea și formularea detaliată a abordării metodologice;
                   o   derularea cercetării;
                   o   colectarea și prelucrarea datelor;
                   o   redactarea părții practice și analiza datelor;
                   o   interpretarea datelor;
                   o   expunerea concluziilor;
                   o   ș.a.
Atentie! o lucrare de geografie are nevoie de un suport de material grafic, cartografic, foto ș.a., care să-i confere statutul de lucrare de final de studii, justificând astfel disciplinele parcurse.
Multă baftă!
___________________________________________________________________________________________________________

Acces Site și Blackboard

Pentru a putea accesa site-ul facultății, ca și Blackboard-ul, toti studenții vor folosi la user CNP-ul, iar la parola prenumele mamei scris cu majuscule.