Programarea examenelor 

Programul de studii universitare de licență în Informatică

Programul de studii universitare de masterat - TMISI

Procedura cadru privind evaluarea studenților

Notă. Se iau în calcul notele de la evaluările pe parcurs conform comunicatului de la începutul anului universitar.

Succes!