În vederea stabilirii cursurilor opționale (alese de studenți și masteranzi) au fost completate formulare de către studenții anului I și II și masteranzilor de anul I pâna pe data de 23.04.2021, ora 16.00. Interesul studenților în această chestiune a fost de 56% (studenții de anul I), 78% (studenții de anul II) și 85% (masteranzii de anul I). Astfel, au fost obținute următoarele rezultate (titlurile îngroșate reprezintă cursurile ce vor fi organizate și obligatorii în anul universitar 2021-2022)

Anul 2 (2021-2022)

Cercetări operaționale 10.7%, Tehnici de optimizare 89.3%

Analiză numerică 19.6%, Sisteme dinamice 80.4%

Interfețe om-calculator 48.2%, Metode avansate de programare 51.8%

Algoritmica grafurilor 17.9%, Limbaje formale și compilatoare 82.1%.

Anul 3 (2021-2022)

Mecanică cerească computațională 13.2%, Analiza datelor 86.8%

Metode și tehnici de programare în realitatea virtuală 9.4%, Dezvoltarea aplicațiilor mobile 90.6%

Prelucrarea și analiza imaginilor 20.8%, Managementul proiectelor informatice 79.2%.

Anul 5 (master anul II, 2021-2022)

Calitatea și auditul sistemelor informatice 9.1%, Managementul securității IT 90.9%

Analiza volumelor mari de date 40.9%, Ingineria aplicațiilor IoT 59.1%.