Vă informăm că planificarea examenelor pentru sesiunea 20 ianuarie – 07 februarie 2020 este afișată pe site și la avizierul facultății. Vă reamintim că participarea la examene este permisă pe baza actului de identitate și a carnetului de student (valabile/ vizate pentru anul 2019/2020) conform planificării și cu îndeplinirea prevederilor art. 20 (1) din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților pentru anul universitar 2019-2020. La cele mai multe discipline ponderea notei de la examenul final este de 50%. La FII nota finala, la majoritatea disciplinelor, se calculeaza folosind formula:

Nf=(10%E1+20%E2+20%E3+50%(C/E))

unde: E1 - este nota de la evaluarea programata la curs  (caracter teoretic); E2 - este nota obtinuta la evaluarea activitatilor practice (seminar, laborator) pana la mijlocul semestrului, E3 - este nota obtinuta la evaluarea activitatilor practice (seminar, laborator) din a doua parte a semestrului, iar C/E inseamna nota obtinuta la Colocviu (sustinut in ultimele 2 saptamani de activitate didactica) sau la Examenul din sesiunea programata conform Structurii Anului Universitar.