Studentii si masteranzii din anii terminali trebuie sa depuna la secretariat cerere pentru lucrarea de licenta/disertatie pana cel mai tarziu 10 ianuarie 2016.