În atenția studenților anului III – Programul de studii Geografie

Până pe data de 15 noiembrie 2017 toți studenții înmatriculați în anul al III-lea de studii, care doresc să susțină examenul de licență, implicit lucrarea de licență, trebuie să anunțe la secretariat titlul lucrării și numele coordonatorului științific.
Timpul de realizare a unei lucrări de finalizare de studii are nevoie de un interval optim necesar etapelor de evaluare: de birou (bibliotecă), teren și cabinet. Acest trio- se repetă de câte ori este nevoie, iar în 5-6 luni este greu să atingem obiectivele scontate.
De aceea, atenție la:
-          tema aleasă;
-          potențialul dvs. de a realiza studiul ales;
-          potentialul cadrului didactic (coordonatorului) de a îndruma (timpul și specializarea) și rolul acestuia în elaborarea unei lucrări;
-          cunoașterea regulilor de redactare și prezentare a unei lucrări de licență (conceperea și planificarea lucrării de licență), ex.:
                   o   selectarea si revizuirea bibliografiei;
                   o   analiza și redactarea părții teoretice;
                   o   redactarea și formularea detaliată a abordării metodologice;
                   o   derularea cercetării;
                   o   colectarea și prelucrarea datelor;
                   o   redactarea părții practice și analiza datelor;
                   o   interpretarea datelor;
                   o   expunerea concluziilor;
                   o   ș.a.
Atentie! o lucrare de geografie are nevoie de un suport de material grafic, cartografic, foto ș.a., care să-i confere statutul de lucrare de final de studii, justificând astfel disciplinele parcurse.
Multă baftă!
___________________________________________________________________________________________________________

Rezultate sesiune

Pentru a vizualiza rezultatele din sesiunile de iarnă, vară, restanțe, credite și diferențe din anul universitar 2016-2017, postate la categoria Anunțuri, trebuie să vă autentificați (user: CPN; password: penumele mamei cu MAJUSCULE)

Informare privind transportul CFR

Extras din Comunicatul emis de Biroul de Presă al Guvernului României și preluat de Ministerul Educației Naționale

Data publicării pe edu.ro

31 Ian 2017

Studenții pot circula gratuit cu trenuri, clasa a II-a, îndepând de mâine, 1 februarie, potrivit unui act normativ adoptat de Executiv în ședința de marți, 31 ianuarie 2017. Este vorba despre hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi și studenți.

Astfel, studenţii români și străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licență, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor.

Eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, cât şi a abonamentelor lunare gratuite se face astfel:

  • până la începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimaţiei de student (legitimatie pe care o au deja studentii pana in 26 de ani) pentru reducere la transport, cât şi a unui act de identitate respectiv carte de identitate sau paşaport;
  • după începerea anului universitar 2017/2018, în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, cât şi a unui act de identitate respectiv carte de identitate sau paşaport;
  • până la începerea anului universitar 2017/2018, pentru studenţii care nu au beneficiat de legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, pe baza unei adeverinţe eliberate de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi. (studenţii care au peste 26 de ani)

Dacă în tren sunt depistaţi călători care sunt în posesia unor legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport care nu le aparţin, acestea vor fi reţinute de către organele de control şi vor fi înapoiate instituţiilor de învăţământ superior de apartenenţă, iar călătorii vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform reglementărilor proprii ale operatorului de transport şi a legislaţiei în vigoare.

Structura anului universitar 2016 - 2017

Descarcă

Regulament privind activitatea profesională a studenţilor 2016 - 2017

Descarcă regulament

Taxe de scolarizare, anul univ. 2016-2017

Pentru anul universitar 2016-2017 taxa de studiu este de 2.600 lei si se achită în 4 rate, după cum urmează:

- prima rată a taxei de studiu, in valoarea de 1040 lei, până la 1 octombrie 2016;

- a doua rată a taxei de studiu, în valoare de 780 lei, până la data de 15 ianuarie 2017;

- a treia rată a taxei de studiu, în valoare de 390 lei, până la data de 15 martie 2017;

- a patra rată a taxei de studiu, în valoare de 390 lei, până la data de 15 mai 2017.

Acces Site și Blackboard

Pentru a putea accesa site-ul facultății, ca și Blackboard-ul, toti studenții vor folosi la user CNP-ul, iar la parola prenumele mamei scris cu majuscule.