Fisele disciplinelor - anul universitar 2016-2017

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 1

Fundamentele algebrice ale informaticii 1

Analiză matematică 1

Arhitectura sistemelor de calcul

Logică computaţională

Algoritmi şi programare

Fundamentele algebrice ale informaticii 2

Geometrie analitică şi diferenţială

Analiză matematică 2

Limbaje formale şi automate

Structuri de date

Sisteme de operare

 

DISCIPLINE OPŢIONALE (se alege o disciplină din două)

Engleză de specialitate (nu se oferă în anul 2015-2016)

Comunicare profesională

 

Descarca fisele

Anul 2

Baze de date

Proiect – Baze de date

Reţele de calculatoare

Probabilităţi şi statistică

Programare orientată pe obiecte

Algoritmica grafurilor

Tehnologii WEB

Proiect – Tehnologii WEB

Tehnici de proiectare software

Analiză numerică

Tehnici avansate de programare

Practică

 

DISCIPLINE OPŢIONALE (se alege o disciplină din două)

Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale

Sisteme dinamice (nu se oferă în anul 2015-2016)

Fundamentele limbajelor de programare (nu se oferă în anul 2015-2016)

Coduri si criptografie

 

Descarca fisele

Anul 3

Algoritmi I

Tehnici de optimizare

Sisteme de gestiune a bazelor de date

Proiect–Sisteme de gestiune a bazelor de date

Algoritmi II

Managementul proiectelor software

Inteligenţă artificială

Calculabilitate şi complexitate

Elaborarea lucrării de licenţă

 

DISCIPLINE OPŢIONALE (se alege o disciplină din două)

Ingineria programării (nu se oferă în anul 2015-2016)

Securitatea informaţiei

Calcul numeric avansat (nu se oferă în anul 2015-2016)

Modelare si simulare

 

Descarca fisele