Fisele disciplinelor - anul universitar 2017-2018

Anul 1

======== DISCIPLINE OBLIGATORII =========

INF.DF.01 - Fundamentele algebrice ale informaticii

INF.DF.02 - Calcul diferential si integral

INF.DF.03 - Structuri de date

INF.DF.04 - Fundamentele programarii

INF.DF.05 - Logica matematica si computationala

INF.DF.06 - Arhitectura sistemelor de calcul

INF.DC.01 - Educatie fizica I

INF.DC.02 - Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala

INF.DF.07 - Probabilitati si statistica

INF.DF.08 - Sisteme de operare

INF.DC.03 - Limba engleza

INF.DC.04 - Educatie fizica II

======== DISCIPLINE OPTIONALE  (o disciplina din fiecare pachet, pe baza de cerere) =========

Pachet 1: INF.DF.09, INF.DF.10

Pachet 2: INF.DC.05, INF.DC.06

INF.DF.09 - Limbaje formale si calculatoare

INF.DF.10 - Automate, calculabilitate si complexitate

INF.DC.05 - Software matematic

INF.DC.06 - Metode si practici in informatica

======== DISCIPLINE FACULTATIVE  (contra cost) ==========

INF.DS.01 - Software pentru birotica

INF.DS.02 - Servicii Internet

 

Anul 2

======== DISCIPLINE OBLIGATORII =========

INF.DF.11 - Geometrie computationala

INF.DF.12 - Baze de date

INF.DF.13 - Retele de calculatoare

INF.DS.03 - Programare orientata pe obiecte

INF.DS.04 - Programare logica

INF.DS.05 - Programare functionala

INF.DS.06 - Dezvoltarea aplicatiilor WEB si mobile

INF.DS.07 - Tehnci avansate de programare

INF.DS.08 - Coduri si criptografie

INF.DF.14 - Practica de specialitate

INF.DC.13 - Educatie fizica III

INF.DC.14 - Educatie fizica IV

======== DISCIPLINE OPTIONALE  (o disciplina din fiecare pachet, pe baza de cerere) =========

Pachet 1: INF.DF.15, INF.DF.16

Pachet 2: INF.DS.09, INF.DS.10

Pachet 3: INF.DS.11, INF.DS.12

INF.DF.15 - Interfete om-calculator

INF.DF.16 - Calcul numeric

INF.DS.09 - Medii si instrumente de programare

INF.DS.10 - Grafica pe calculator

INF.DS.11 - Algoritmica grafurilor

INF.DS.12 - Automate, calculabilitate si complexitate

======== DISCIPLINE FACULTATIVE (contra cost) ==========

INF.DS.13 - Programare grafica

INF.DS.14 - Programarea aplicatiilor multimedia

 

Anul 3

======== DISCIPLINE OBLIGATORII ==========

MI/INF/3/1 - Algoritmi I

MI/INF/3/2 - Tehnici de optimizare

MI/INF/3/3 - Sisteme de gestiune a bazelor de date

MI/INF/3/4 - Proiect-Sisteme de gestiune a bazelor de date

MI/INF/3/5 - Algoritmi II

MI/INF/3/6 - Managementul proiectelor software

MI/INF/3/7 - Inteligenta artificiala

MI/INF/3/8 - Calculabilitate si complexitate

MI/INF/3/9 - Elaborarea lucrarii de licenta

======== DISCIPLINE OPTIONALE (o disciplina din fiecare pachet, pe baza de cerere) ==========

Pachet 1: MI/INF/3/10, MI/INF/3/11

Pachet 2: MI/INF/3/12, MI/INF/3/13

Pachet 3: MI/INF/3/14, MI/INF/3/15

MI/INF/3/10 - Ingineria programarii

MI/INF/3/11 - Securitatea informatiei

MI/INF/3/12 - Calcul numeric avansat

MI/INF/3/13 - Modelare si simulare

MI/INF/3/14 - Sisteme avansate de comunicatii

MI/INF/3/15 - Mobile computing

======== DISCIPLINE FACULTATIVE  (contra cost) ==========

MI/INF/3/16 - Statistica computationala

MI/INF/3/17 - Elemente de cloud computing

MI/INF/3/18 - Instruire asistata de calculator

MI/INF/3/19 - Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (I)

MI/INF/3/20 - Managementul clasei de elevi

MI/INF/3/21 - Practica pedagogica in invatamantul preuniversitar obligatoriu (II)

 

 

Fisele disciplinelor - anul universitar 2016-2017

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 1

Fundamentele algebrice ale informaticii 1

Analiză matematică 1

Arhitectura sistemelor de calcul

Logică computaţională

Algoritmi şi programare

Fundamentele algebrice ale informaticii 2

Geometrie analitică şi diferenţială

Analiză matematică 2

Limbaje formale şi automate

Structuri de date

Sisteme de operare

 

DISCIPLINE OPŢIONALE (se alege o disciplină din două)

Engleză de specialitate (nu se oferă în anul 2015-2016)

Comunicare profesională

 

Descarca fisele

Anul 2

Baze de date

Proiect – Baze de date

Reţele de calculatoare

Probabilităţi şi statistică

Programare orientată pe obiecte

Algoritmica grafurilor

Tehnologii WEB

Proiect – Tehnologii WEB

Tehnici de proiectare software

Analiză numerică

Tehnici avansate de programare

Practică

 

DISCIPLINE OPŢIONALE (se alege o disciplină din două)

Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale

Sisteme dinamice (nu se oferă în anul 2015-2016)

Fundamentele limbajelor de programare (nu se oferă în anul 2015-2016)

Coduri si criptografie

 

Descarca fisele

Anul 3

Algoritmi I

Tehnici de optimizare

Sisteme de gestiune a bazelor de date

Proiect–Sisteme de gestiune a bazelor de date

Algoritmi II

Managementul proiectelor software

Inteligenţă artificială

Calculabilitate şi complexitate

Elaborarea lucrării de licenţă

 

DISCIPLINE OPŢIONALE (se alege o disciplină din două)

Ingineria programării (nu se oferă în anul 2015-2016)

Securitatea informaţiei

Calcul numeric avansat (nu se oferă în anul 2015-2016)

Modelare si simulare

 

Descarca fisele